Hoppa till huvudinnehåll

 

1. Standby/på
Växlar enheten mellan standby-läge (indikeras med svag strömlampa) och På (indikeras av ljus strömlampa). Standby-läge är ett lågeffektläge (0.5 watt) - Detta kan endast uppnås när du använder Eco-läge. Denna enhet bör lämnas i Standby-läge när den inte används.

2. USB
För användning med USB-lagringsenheter. 1A maximal strömförbrukning.

3. Skip (hoppa över)
Hoppa till nästa spår under uppspelning.

4. Play/Pause (spela/paus)
Spela upp eller pausa aktuellt spår.

5. Stop/Delete (stopp/ta bort)
Tryck under uppspelning för att stoppa eller ta bort poster i olika menyer.

6. Display

7. Information
Genom att trycka på den här knappen under uppspelning växlar du mellan skärmarna ‘Spelas nu’. Håll ner för att se produktinformation.

8. Hem
Tryck för att navigera till Hem-menyn.

9. Infraröd sensor
IR-sensor som tar emot IT-kommandon från fjärrkontrollen.

10. Return (tillbaka)
Tryck på denna för att gå tillbaka till föregående meny.

11. (Mer)
När du spelar från UPnP-källor visar den här knappen låtar i kön och alternativ.

12. Navigering/Välj (vridreglage)
Rotera för att bläddra och navigera i menyerna. Tryck för att godkänna den post/funktion som visas i displayen.