Hoppa till huvudinnehåll

Viktigt! Det är mycket viktigt att din CXN (V2) är ansluten till ett internetnätverk så ofta som möjligt, antingen via Wi-Fi eller Ethernet. Detta säkerställer att enheten uppdateras regelbundet för att uppfylla viktiga säkerhetsprotokoll, tredjepartskompatibilitet och de senaste programvarukraven.

Underlåtenhet att underhålla din enhet med regelbundna firmwareuppdateringar som tillhandahålls av Cambridge Audio kommer att upphäva produktgarantin och kommer sannolikt att orsaka stora problem för enheten i tid. Se till att din enhet är uppdaterad till den senaste firmwareversionen. Information om den senaste firmwareversionen för CXN (V2) finns här.

Obs! CXN (V2) är inte kompatibel med infångade portalnätverk. CXN (V2) kan bara på 2,4 GHz WiFi. Undvik om möjligt att använda powerline-adaptrar, Wi-Fi-signalförstärkare/förlängare eftersom dessa kan störa nätverksanslutningens tillförlitlighet.

 

Ansluta till ett kabelnätverk

1. Anslut en nätverkskabel (kategori 5/5E Ethernet-kabel) mellan CXN V2 och din router.

2. Din CXN (V2) ansluter nu automatiskt till nätverket.

 

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Viktigt! Anslut inte/koppla inte från den trådlösa dongeln när enheten är påslagen.

1. Se till att din CXN (V2) är inom räckhåll för din trådlösa router och slå sedan på enheten.

2. På en iOS-enhet går du till Wi-Fi-inställningar och under "SETUP NEW AIRPLAY SPEAKER" väljer du "CXN v2". Alternativt (eller om du använder Android) kan du ansluta CXN (V2) till valfritt Wi-Fi-nätverk när du uppmanas till det på frontpanelens display. Välj wifi-nätverk i listan och ange ditt lösenord.

3. När du är ansluten laddar du ner och installerar StreamMagic-appen från Apple App store eller Google Play store.

Obs! Lösenord till Wi-Fi-nätverk är skiftlägeskänsliga.

 

Mata in tecken

Används vanligtvis för att:

  • Ange Lösenord för Wi-Fi-nätverk.
  • Söka efter radiostationer och innehåll på UPnP-servrar.
  • Anpassa CXN (V2)-namnet och de digitala inmatningsnamnen.

 

 

För att mata in text:

1. Använd ratten på frontpanelen för att bläddra fram till varje tecken.

2. Med IR-fjärrkontrollen kan du navigera horisontellt och vertikalt.

3. Tryck på Enter på frontpanelen eller fjärrkontrollen för att välja det markerade tecknet.

Tar bort det sista markerade tecknet.

Avbryter inmatning av text.

Bekräftar inmatad text.