Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande analoga anslutningar

Viktigt! Koppla ifrån strömmen innan du gör några anslutningar.

Det finns två analoga anslutningsalternativ för CXN (V2).

1. Anslutning till linjeutgång (RCA)

2. Balanserade ljudanslutningar (XLR)

Grundläggande digitala anslutningar

Det finns två alternativ för digital anslutning av din CXN (V2).

Obs! Om du använder någon av de digitala utgångarna på CXN (V2) kommer den digitala signalen att kringgå DAC i CXN (V2) och kommer istället att behandlas av enheten som är ansluten till den digitala utgången, t.ex. CXA81.

1. Digital koaxial utgång - Digitala koaxialanslutningar används ofta med CD-spelare och förstärkare och rekommenderas för användning eftersom de har högre bandbredd.

2. TOSLINK optisk utgång- Även om toslink optiska anslutningar har lägre bandbredd finns de ofta på tv-apparater, DVD-spelare och A / V-enheter.

 

 

Styrbuss

Med Control Bus kan du styra dina andra enheter i CX-serien. Följande figurer visar hur du ansluter CXN (V2) med den styrbusskabel som medföljer.  

En annan funktion som lagts till för denna kontrollbuss är användningen av appen StreamMagic. Du kan använda StreamMagic-appen för att styra andra enheter i CX-serien via CXN (V2).

CXN (V2) med CXA (via StreamMagic-appen)

När du använder appen för att slå på/av CXN kommer även CXA att slås på/av. Du kan även styra CXA:s volym via appen. Anslut utgången på CXN (V2)-styrbussen till ingången på CXA-styrbussen.

CXA med CXN (V2)

Obs! Utan att använda StreamMagic-appen för att styra CXA.

När du slår på/av CXA kommer även CXN (V2) att slås på/av. Anslut utgången på CXA-styrbussen till ingången på CXN (V2)-styrbussen.

CXA med CXN (V2) och CXC

När du slår på/av CXA kommer även CXN och CXC att slås på/av.

Med alla tre CX-enheterna ansluter du utgången på CXN (V2)-styrbussen till ingången på CXA-styrbussen. Anslut sedan utgången på CXA-styrbussen till ingången på CXC-styrbussen.

Obs! Loopa INTE tillbaka från utgången på CXC-styrbussen till ingången på CXN (V2)-styrbussen.

Styrbussen måste också aktiveras och ställas in på "Amplifier" i CXN-enhetsinställningarna i StreamMagic-appen när appen har anslutits till CXN (V2).

Obs! Om en enhet med APD aktiverat automatiskt stängs av efter den valda inaktivitetsperioden kommer detta också att stänga av de andra anslutna enheterna.