Przejdź do treści

Panel przedni

 

1. Przełącznik zasilania
Przełączanie urządzenia w tryb czuwania (sygnalizowany przyciemnionym świeceniem diody LED) i włączanie (sygnalizowane jasnym świeceniem diody LED). Tryb czuwania to tryb niskiego poboru mocy (0,5 W) – można to osiągnąć tylko podczas korzystania z trybu Eco. Urządzenie należy pozostawiać w trybie czuwania, gdy nie jest używane.

2. USB
Do używania z urządzeniami pamięci masowej USB. Maksymalny pobór prądu – 1 A

3. SKIP
Podczas odtwarzania przyciski umożliwiają przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu.

4. PLAY/PAUSE
Przycisk służy do uruchamiania lub wstrzymywania odtwarzania bieżącego utworu.

5. STOP/DELETE
Podczas odtwarzania przycisk przerywa odtwarzanie, a w ramach różnych menu służy do kasowania elementów.

6. Wyświetlacz

7. INFO
Naciskanie tego przycisku podczas odtwarzania będzie przełączać ekrany „Teraz odtwarzanie”. Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby wyświetlić informacje o produkcie.

8. HOME
Naciśnij przycisk, aby przejść do menu głównego.

9. Czujnik podczerwieni
Odbieranie poleceń z dostarczonego pilota zdalnego sterowania.

10. RETURN
Naciśnij ten przycisk, aby wrócić do poprzedniego menu.

11. MORE
Podczas odtwarzania dźwięku ze źródeł UPnP przycisk ten umożliwia wyświetlanie opcji i oczekujących utworów.

12. Koder (obrotowe pokrętło)
Kręcenie koderem umożliwia przewijanie i nawigację po elementach menu. Naciśnięcie kodera zatwierdza element lub funkcję, pokazywaną na ekranie.