Hoppa till huvudinnehåll

Om du har problem med CXN V2-enheten kan du gå in på hjälpavsnittet på vår webbplats på:

https://techsupport.cambridgeaudio.com/

Allmänna riktlinjer:

Om du har problem med att ansluta CXN V2 till ditt nätverk kan följande åtgärder vara till hjälp:

 • Bekräfta att en ansluten dator kan komma åt Internet (dvs. kan surfa på webben) med samma nätverk.
 • Kontrollera att en DHCP-server är tillgänglig eller att du har konfigurerat en statisk IP-adress på CXN (V2). Du kan konfigurera en statisk IP-adress på CXN V2 med menyalternativet Settings -> Network Config -> Edit Config, och sedan välja ‘No‘ för Auto (DHCP). DHCP är dock den rekommenderade metoden.
 • Kontrollera att UPnP är aktiverat på din router om detta är ett alternativ.
 • Kontrollera att nätverkets brandvägg inte blockerar några utgående portar. Som ett minimum behöver radion tillgång till UDP- och TCP-portarna 80, 554, 1755, 5000, 6000 och 7070.
 • Kontrollera att din åtkomstpunkt inte begränsar anslutningar till en viss MAC-adress. Du kan visa radions MAC-adress med menyalternativet Settings -> Network Config -> View Config -> MAC address.
 • Om du har ett krypterat Wi-Fi-nätverk kontrollerar du att du har angett rätt nyckel eller lösenfras i CXN (V2). Kom ihåg att lösenord med text är skiftlägeskänsliga. Om du försöker ansluta till ett krypterat nätverk och din CXN V2 visar: "Wireless error" följt av ett 5-siffrigt nummer, se då till att du anger rätt lösenordsfras för nätverket. Om problemet kvarstår kan du behöva konsultera nätverkskonfigurationen.
 • Kontrollera att Wi-Fi-dongeln är ordentligt ansluten till enheten och i rätt USB-port märkt "Wi-Fi Dongle".
 • Kontrollera enhetens Wi-Fi-signalstyrka. Du kan göra detta genom att hålla ned knappen  :info:   på frontpanelen. Om signalen är låg kan du försöka ansluta din CXN (V2) direkt till din router med en trådbunden Ethernet-anslutning.
 • Om inget av ovanstående steg fungerar, starta om och / eller fabriksåterställ din router.

Om din CXN (V2) kan ansluta till nätverket framgångsrikt, men inte kan spela vissa StreamMagic-stationer, kan det bero på någon av följande orsaker:

 • Stationen sänder inte vid den här tidpunkten på dagen (den kan sända från en annan tidszon).
 • Stationen har nåt det maximala antalet samtidiga lyssnare.
 • Stationen sänder inte längre.
 • Länken i vår databas är helt enkelt inaktuell.
 • Internetanslutningen mellan servern (ofta i ett annat land) och dig är långsam.
 • Prova att använda en dator för att spela upp strömmen via programföretagets webbplats.

Om du har problem att spela upp UPnP kan du kontrollera följande:

 • Kontrollera att UPnP-serverns programvara är kompatibel med den filtyp du försöker nå. En del servrar klarar till exempel inte FLAC.
 • CXN (V2) kan bara spela icke-DRM-filer. DRM-skyddade filer kan inte spelas på CXN V2. En del servrar kanske kan auktorisera och avkoda Microsoft PlaysForSure innan de skickar innehållet till CXN V2, men det här är ingen åtgärd som garanterat fungerar eftersom det helt och hållet är en serverfunktion.
 • • Om du försöker spela upp 24-bitars WAV- eller FLAC-filer krävs i regel en kabelbaserad Ethernet-anslutning för att uppspelningen ska fungera utan problem eftersom dessa format kräver stor bandbredd.
 • Kontrollera att CXN (V2) kan spela upp den filtyp du försöker nå. WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC och WAV kan för närvarande spelas. CXN V2 stöder inte ALAC, WMA Pro, WMA lossless, RAW, AU eller andra filtyper som inte nämns.

Om du har problem med att spela upp USB-media kan du kontrollera följande:

 • Kontrollera att CXN (V2) kan spela upp filtypen du försöker komma åt. WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC och WAV kan för närvarande spelas.
 • CXN V2 stöder inte ALAC, WMA Pro, WMA lossless, RAW, AU eller andra filtyper som inte nämns.
 • För USB Media kan CXN (V2) bara spela upp icke-DRM-filer. Filer som har DRM-kontroller kan inte spelas upp.
 • Kontrollera att enheten inte kräver mer än 1 A om den drivs via själva USB-porten.
 • Kontrollera att din enhet är formaterad i FAT32 / NTFS-format.
 • Hur du organiserar dina USB-media påverkar storleken på den interna databas som CXN (V2) behöver bygga dynamiskt när du bläddrar i innehåll. Vi rekommenderar att du skapar mappar för varje artist och där i har undermappar för varje Album som sedan innehåller låtarna för respektive album. Om du har ett bibliotek med tusentals låtar i en och samma mapp tar det tid för CXN (V2) att bläddra bland filerna.

Vanliga frågor: