Hoppa till huvudinnehåll

 

1. Kontakt för nätkabel
När alla anslutningar till förstärkaren har utförts sätter du i nätkabeln i ett lämpligt eluttag och slår på enheten.

2. USB-portar
Förmonterad wifi-dongel och anslutning för USB HD/flashdisk eller BT100 Bluetooth-ljudmottagare (tillval).

USB-portarna är inte avsedda för att anslutas till mobila Apple-enheter, vare sig laddning eller någon annan funktionalitet stöds.

Wifi-dongeln är förmonterad. Din enhet kommer att sätta en Ethernet-anslutning som standard om en sådan ställs in, men det rekommenderas att du tar bort Wi-Fi-dongeln om du använder en Ethernet-anslutning.

Om du använder denna CXN V2 med wifi, se till att din enhet är placerad inom räckvidden för din trådlösa router.

Viktigt! Koppla inte in eller ur wifi-dongeln medan enheten är påslagen.

3. Ethernet
Används för att ansluta CXN (V2) direkt till en router.

4. Digitala ingångar (D1 och D2)
TOSLINK och S/P DIF koaxiala digitala ingångar.

Koaxial - Använd en högkvalitativ 75 ohms digital RCA grammofon-sammankopplingskabel (denna skiljer sig från en analog grammofon-sammankoppling). Denna ingång är lämplig för 16-24 bitars innehåll upp till 192 kHz.

TOSLINK-kabel (optisk) – Använd en högkvalitativ TOSLINK fiberoptisk sammankopplingskabel, speciellt utvecklad för ljudanvändning. Denna ingång är lämplig för 16-24 bitars innehåll upp till 96 kHz (TOSLINK rekommenderas inte vid 192 kHz samplingsfrekvenser).

Obs! För att få ut det bästa av ditt system rekommenderar vi att du bara använder högkvalitativa Cambridge Audio-anslutningar. Det säkerställer att ditt system låter så som vi faktiskt designade det. Fråga din återförsäljare för mer information.

5. DIGITALA UTGÅNGAR
Toslink och S/P DIF coaxiala digitala ingångar.

6. USB-port (ljud in)
Ett USB B-uttag för att möjliggöra uppspelning av ljud från en dator som kör Microsoft Windows eller Apple Mac OS X. Vissa versioner av Linux kan också användas.

Anmärkningar:

  • Använd alltid en högkvalitativ USB-kabel som är certifierad som USB Hi-Speed. USB-kabelanslutningar som är längre än 3 mm kan leda till inkonsekvent ljudprestanda.
  • Sänk alltid volymen helt, byt till en annan ingång eller stäng av CXA innan du ansluter/kopplar ur kablarna till USB-ingången eller när du startar/stänger av din PC/Mac.
  • Användning av USB-hubbar rekommenderas inte för denna ingång.

7. IR In
Gör att modulerade IR-kommandon från en IR-repeater eller ett specialbyggt system kan tas emot av förstärkaren.

Kommandon som tas emot av IR-ingångsuttaget slingas inte ut ur styrbussen.

Obs! IR-ingången ger ingen ström, så alla enheter som ansluts till denna ingång måste ha egen strömkälla.

8. Styrbuss
RCA-uttag som används för att skicka och ta emot ström- och volymkommandon från andra anslutna produkter i CX-serien. Mer information om kontrollbussen finns i avsnittet Styrbuss.

9. Balanserad linjeutgång
Används med balancerade XLR-anslutningar. Den balanserade anslutningen är alternativet av högre kvalitet och kan avvisa brus och störningar i kabeln när den används med annan utrustning som har stöd för denna funktion.

Obs! XLR-kontakter ska kopplas enligt följande: Stift 1: Jord, stift 2: Varm (i fas) och stift 3: Kall (fasvänd).

10. Linjeutgång
Linjeutgång (fast eller variabel) som används för att ge en signal till en annan förstärkare eller en inspelningsenhet.