Przejdź do treści

Anteny

Antena

 

Uwaga: Wzmacniacz AXR jest dostarczany z tymczasową anteną na początkowy użytek. Do stałego użytku zaleca się używanie anten zewnętrznych.

ANTENA PĘTLICOWA AM

  • Każdy koniec anteny o jednakowej długości podłącz do zacisków antenowych.
  • Antenę umieścić jak najdalej od głównego systemu, aby zapobiec niepożądanym szumom i uzyskać optymalny odbiór.
  • Jeśli dostarczona pętlicowa antena AM nie zapewnia wystarczającego odbioru, może być konieczne użycie zewnętrznej anteny AM.

ANTENA FM

  • Dostarczoną antenę podłącz do gniazda FM 75 omów.
  • Rozciągnij i przesuń kabel antenowy, aż uzyskasz najlepszy odbiór.

Uwaga: Do dalszego użytkowania zdecydowanie zalecamy użycie zewnętrznej anteny FM o impedancji 75 omów.