Przejdź do treści

Pilot zdalnego sterowania

Amplituner AXR jest dostarczany z pilotem zdalnego sterowania, który obsługuje to urządzenie i jego wbudowany tuner. Ponadto przyciski z niebieskimi ikonami mogą obsługiwać kompatybilny odtwarzacz CD serii AX. 

Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy włożyć dostarczone baterie typu AAA. 

1. PRZYCISK ZASILANIA - przełączanie między stanem włączenia i ekologicznym trybem gotowości o niskim zużyciu energii. 

2. MUTE - przycisk służy do wyciszania dźwięku urządzenia. Naciśnij ponownie, aby anulować wyciszenie. 

3. Sekcja odtwarzacza CD (niebieskie ikony) - tylko do sterowania odtwarzaczami AXC. Więcej informacji w instrukcji obsługi odtwarzacza CD serii AX. 

4. Speaker A/B - przełączanie dwóch zestawów zacisków głośnikowych: tylko złącza A, tylko złącza B, złącza A i B oraz oba zestawy złącz wyłączone. 

5. Stereo/Mono - przycisk używany tylko po wybraniu pasma FM. Przełączanie trybu mono- i stereofonicznego w paśmie FM W przypadku stereofonicznego sygnału FM słabej jakości wybranie trybu monofonicznego zazwyczaj redukuje zakłócenia.  

Uwaga: Niektóre stacje FM są tylko monofoniczne, więc wybranie opcji stereofonicznej nic nie zmieni. 

6. Mode - przycisk używany w trybie AM/FM. Przełączanie trybów dostrajania PRESET, AUTO i MANUAL. 

7. VOLUME - zwiększanie i zmniejszanie głośności urządzenia. W ramach opcji menu potencjometr zmienia również poziom tonów wysokich i niskich oraz balans. 

8. SKIP/SCAN - przyciski używane po wybraniu pasma FM lub AM. 

W trybie PRESET - przeglądanie stacji, zachowanych przez użytkownika. 

W trybie AUTO - wyszukiwanie poprzedniej lub następnej dostępnej stacji o silnym sygnale. 

W trybie MANUAL - krokowa zmiana częstotliwości w celu precyzyjnego dostrojenia. 

9. Menu - przełączanie opcji regulacji tonów niskich i wysokich oraz balansu. Użyj przycisków regulacji głośności, aby zmienić poziom wybranej opcji. 

10. Presets (1/5, 2/6, 3/7, 4/8) - przyciski używane po wybraniu pasma FM lub AM. Wybieranie stacji zaprogramowanych przez użytkownika. 

Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje wywołanie stacji z pierwszej czwórki zachowanych stacji.  

Przytrzymanie wciśniętego przycisku wywołuje stację z drugiej czwórki.  

8 stacji jest dostępnych bezpośrednio za pomocą pilota zdalnego sterowania, a kolejne można wybierać w trybie PRESET przyciskami SKIP/SCAN. 

11. PRZYCISKI ŹRÓDŁA (D1, D2, D3, A1, A2, A3/Aux, Phono, Bluetooth, AM/FM) - naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać żądane źródło dźwięku. 

Uwaga: Wejścia cyfrowe D1, D2 i D3 są dostępne tylko w modelu AXR100. 

Pilot zdalnego sterowania