Przejdź do treści

Połączenia na panelu tylnym

Rear Panel

 

1. WEJŚCIA CYFROWE (TYLKO MODEL AXR100) - koncentryczne wejście cyfrowe TOSLINK i optyczne wejście cyfrowe S/P DIF.

Uwaga: W celu uzyskania najlepszego działania systemu zalecamy używanie tylko wysokiej jakości kabli firmy Cambridge Audio. Zapewni to taki poziom odsłuchu, jaki został przez nas zaprojektowany. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły.

2. WEJŚCIA AUDIO - te wejścia są odpowiednie dla każdego sprzętu źródłowego z „wyjściem liniowym”, takim jak wyjścia audio odtwarzaczy CD, odtwarzaczy BD/DVD, itp.

3. MM Phono - to wejście ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy.

Można stosować gramofony wyposażone we wkładki gramofonowe z ruchomym magnesem (MM) lub ruchomą cewką (MC) (wyjście od 2 do 6 mV, impedancja obciążenia od 30 do 50 kiloomów).

Wkładki niskonapięciowe z ruchomą cewką (poniżej 1 mV, obciążenie od 10 do 1000 omów) nie mogą być podłączane bezpośrednio i wymagają stosowania dopasowania transformatorowego lub przedwzmacniacza gramofonowego).

Uwaga: Zaciski „uziemiające”, zarówno w odtwarzaczu płyt, jak i w amplitunerze AXR, powinny być połączone (w miarę możliwości) przewodem uziemiającym w celu zapewnienia jak najniższego szumu i przydźwięku sieciowego.

Ze względu na błądzące pola magnetyczne gramofony nie powinny znajdować się w bliskiej odległości ze względu na możliwe zakłócenia.

4. Rec Out - to gniazdo należy łączyć z wejściem nagrywarki CD, magnetofonu lub innego kompatybilnego urządzenia nagrywającego, itp.

To wyjście zapewnia stały wysoki poziom sygnału wyjściowego, który nie zmienia się w wyniku manipulacji potencjometrem [VOLUME]. Z tego powodu amplituner AXR85/100 nie może być używany tylko jako przedwzmacniacz, a do gniazda [Rec Out] nie można podłączać subwoofera.

5. Sub Out - gniazdo służy do podłączania aktywnego subwoofera.

Uwaga: W wyjściu SUB OUT zastosowano filtr dolnoprzepustowy 200 Hz drugiego rzędu, który odfiltruje częstotliwości powyżej 200 Hz.

Gdy gniazdo [Sub Out] będzie używane, to częstotliwość podłączonych głośników nie będzie regulowana i nadal będą przenosić pełny zakres częstotliwości.

6. FM 75W - złącze antenowe tunera do odbierania sygnałów radiowych. Patrz rozdział „Połączenia” w tej instrukcji obsługi. Do stałego użytku zaleca się używanie anten zewnętrznych AM/FM.

7. Service Port - złącze przeznaczone tylko do celów serwisowych. Nie podłączaj tutaj niczego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

8. ANTENA BLUETOOTH - Używana do bezpośredniego, bezprzewodowego strumieniowania dźwięku przez Bluetooth (A2DP/AVERCP) z większości telefonów, tabletów i laptopów. Patrz rozdział „Instrukcje użytkowania” w tej instrukcji obsługi.

9. ZACISKI GŁOŚNIKOWE

Uwaga: Przed włożeniem wtyczki bananowej upewnić się, że zaciski głośnikowe są całkowicie dokręcone. 

Zaciski głośnikowe

Dostępne są dwa zestawy zacisków głośnikowych:

  • A (główne zaciski głośnikowe, górny rząd)

i

  • B (dodatkowe przełączane zaciski głośnikowe, dolny rząd).

Przewody z głośnika lewego kanału podłącz do plusowego i minusowego zacisku grupy [Left], a przewody z głośnika prawego kanału do plusowego i minusowego zacisku grupy [Right].

W każdym przypadku czerwony zacisk jest wyjściem plusowym, a czarny zacisk jest wyjściem minusowym.

Należy zadbać o to, aby żadne luźne druciki nie zwierały wyjść głośnikowych. Sprawdzać, czy zaciski głośnikowe są odpowiednio dokręcone, aby zapewnić dobre połączenie elektryczne. Istnieje możliwość pogorszenia jakości dźwięku, jeśli zaciski śrubowe będą luźne.

Zastosowanie głośników A i B zapewnia łatwy i niedrogi sposób na stworzenie prostego systemu multi-room.

Uwaga: Przed włożeniem wtyczek bananowych z zacisków należy usunąć okrągłe wkładki, przeznaczone do mocowania kabla głośnikowego.

UwagaW przypadku używania dwóch par głośników należy używać głośników o impedancji nominalnej 8 omów każdy.

10. SIATKA TUNELOWEGO ODPROWADZANIA CIEPŁA - Umożliwia chłodzenie obwodów wewnętrznych przez tunel cieplny. NIE ZASŁANIAĆ.

11. Main Voltage Selector Switch - tylko do używania przez serwis.

12. Power AC - po wykonaniu wszystkich połączeń kabel zasilania podłącz do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a następnie włącz urządzenie.

Należy używać tylko kabla zasilania dostarczonego z urządzeniem.