Przejdź do treści

Rozwiązywanie problemów

BRAK ZASILANIA

 • Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest mocno osadzona.
 • Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest mocno osadzona w gniazdku sieciowym i że jest ono włączone.
 • Sprawdź bezpiecznik gniazdka sieciowego.
 • Sprawdź, czy zasilanie jest włączone na panelu przednim.

 

BRAK DŹWIĘKU

 • Upewnij się, że na panelu przednim wybrano właściwe źródło wejściowe.
 • Sprawdź, czy głośniki są prawidłowo podłączone.
 • W przypadku korzystania z tunera sprawdź połączenia antenowe i wybierz dostępną stację.
 • Upewnij się, że urządzenie nie jest wyciszone.
 • Sprawdź, czy konfiguracja głośników A/B pasuje do głośników.

 

DŹWIĘK JEST ZNIEKSZTAŁCONY

 • Sprawdź połączenia antenowe i rozmieszczenie anten.
 • Sprawdź podłączenie głośników.
 • Sprawdź, czy do wybranego wejścia jest podłączone odpowiednie źródło. (tzn. czy do wejścia gramofonowego nie jest podłączone źródło sygnału liniowego.)

 

W GŁOŚNIKACH SŁYCHAĆ PRZYDŹWIĘK SIECIOWY

 • Upewnij się, że wszystkie połączenia kablowe są zabezpieczone, w szczególności gramofonowe połączenia uziemienia lub ekranu.

 

WYSTĘPUJE NIEPOŻĄDANY SZUM TŁA I ZAKŁÓCENIA

 • Odsuń urządzenie od innych urządzeń elektrycznych, które mogą powodować interferencje.
 • Zmień położenie anteny.
 • Upewnij się, że wszystkie połączenia kablowe są zabezpieczone, w szczególności gramofonowe połączenia uziemienia lub ekranu.

 

NIE DZIAŁA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

 • Sprawdź, czy nie wyczerpały się baterie.
 • Upewnij się, że nic nie zasłania czujnika zdalnego sterowania.
 • Upewnij się, że nie używasz przycisków z niebieskimi ikonami, które służą tylko do obsługi kompatybilnego odtwarzacza CD serii AX. (Patrz sekcja „Pilot zdalnego sterowania”).

 

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

 • Urządzenie ma zabezpieczenie przed przegrzaniem i zanikiem zasilania. Jeśli urządzenie będzie używane w sposób ciągły przez długi czas i przegrzeje się, to wyłączy się samoczynnie. Pozostaw urządzenie „WYŁĄCZONE” na 10 minut, aby ostygło, a następnie włącz urządzenie, aby kontynuować słuchanie.
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, oznacza to, że urządzenie jest przeciążone. Zmniejsz poziom głośności i upewnij się, że urządzenie znajduje się w miejscu o dobrej wentylacji, aby rozwiązać problem.
 • Używanie dwóch par głośników o impedancji mniejszej niż 8 omów może powodować przeciążenie i nie jest zalecane.

 

NIE MOŻNA ZACHOWAĆ STACJI RADIOWYCH

 • Postępuj zgodnie z poleceniami rozdziału „Zachowywanie stacji radiowych” w „Instrukcji obsługi”.

 

BRAK DŹWIĘKU LUB SYGNAŁU PODCZAS UŻYWANIA RADIA

 • Upewnij się, że odpowiednia antena FM lub AM jest starannie podłączona.
 • Wybierz tuner za pomocą przycisku FM/AM na panelu przednim urządzenia.