Przejdź do treści

Wbudowane usługi transmisji strumieniowej

Odtwarzacz 851N ma następujące wbudowane usługi transmisji strumieniowej:  

  • Spotify Connect 

  • TIDAL

  • Qobuz

Uwaga: Ważne jest, aby urządzenie przesyłające strumieniowo dźwięk (smartfon, tablet, komputer, itp.) było przyłączone do tej samej sieci Wi-Fi co odtwarzacz sieciowy w celu zapewnienia możliwości komunikowania się urządzeń między sobą.  

 

Spotify Connect 

1. Otwórz aplikację Spotify i wybierz wykaz odtwarzania, album, utwór, itp., który chcesz przesyłać strumieniowo do odtwarzacza. 

2. W aplikacji Spotify wybierz ikonę urządzeń, a potem z wykazu urządzeń „Listening On” odtwarzacz sieciowy Cambridge Audio. 

3. Teraz serwis Spotify Connect powinien przesyłać strumieniowo wybraną zawartość do odtwarzacza. 

 

TIDAL (Connect) 

1. Otwórz aplikację TIDAL i wybierz wykaz odtwarzania, album, utwór, itp., który chcesz przesyłać strumieniowo do odtwarzacza. 

2. W aplikacji TIDAL wybierz ikonę dźwiękowych urządzeń wyjściowych, a potem z wykazu wybierz odtwarzacz sieciowy Cambridge Audio. 

3. Teraz serwis TIDAL Connect powinien przesyłać strumieniowo wybraną zawartość do odtwarzacza. 

 

TIDAL (przez aplikację StreamMagic) 

1. Otwórz aplikację StreamMagic i przejdź do zakładki „LIbrary”, a następnie wybierz TIDAL.  

Uwaga: Nie zapomnij o zalogowaniu się na swoje konto TIDAL, gdy zostaniesz o to poproszony. Będzie to wymagane tylko w pierwszym przypadku użycia w celu połączenia konta z aplikacją StreamMagic.  

2. Wybierz wykaz odtwarzania, album, utwór, itp., który chcesz przesyłać strumieniowo do odtwarzacza. 

3. Teraz serwis TIDAL powinien przesyłać strumieniowo wybraną zawartość do odtwarzacza. 

 

Qobuz (przez aplikację StreamMagic) 

1. Otwórz aplikację StreamMagic i przejdź do zakładki „Biblioteka”, a następnie wybierz Qobuz. 

Uwaga: Upewnij się, że logujesz się na swoje konto Qobuz, gdy zostaniesz o to poproszony. Będzie to wymagane tylko w pierwszym przypadku użycia w celu połączenia konta z aplikacją StreamMagic.  

2. Wybierz wykaz odtwarzania, album, utwór, itp., który chcesz przesyłać strumieniowo do odtwarzacza. 

3. Teraz serwis Qobuz powinien przesyłać strumieniowo wybraną zawartość do odtwarzacza.