Przejdź do treści

Połączenia

Podstawowe połączenia analogowe 

Ważna uwaga: Przed wykonaniem połączeń wyłączyć zasilanie. 

Odtwarzacz 851N oferuje dwie opcje połączenia analogowego. 

1. Złącza wyjścia liniowego (CINCH)

 

2. Złącza symetryczne audio (XLR)

Uwaga: W przypadku używania kabli XLR we wzmacniaczu Azur 851A należy przyciskiem ekranowym „SOURCE 1” lub „SOURCE 2” (w zależności od tego, które porty są używane) wybrać opcję „Symetryczne”. 

 

Podstawowe połączenia cyfrowe 

Odtwarzacz 851N oferuje dwie opcje połączenia cyfrowego.  

1. Cyfrowe wyjście koncentryczne – cyfrowe połączenia koncentryczne są powszechnie używane w odtwarzaczach CD oraz wzmacniaczach i są zalecane do użytku, ponieważ mają wyższą przepustowość.

 

2. Wyjście optyczne TOSLINK – chociaż to wyjście ma niższą przepustowość, to połączenia optyczne TOSLINK są powszechnie używane w telewizorach, odtwarzaczach DVD i urządzeniach audiowizualnych. 

 

Magistrala sterująca 

Magistrala sterująca umożliwia sterowanie innymi urządzeniami serii Azur 851. Patrz poniższe schematy podczas podłączania wzmacniacza 851N za pomocą kabla magistrali sterowania.   

Inną korzyścią magistrali sterującej jest możliwość używania aplikacji StreamMagic. Aplikacja StreamMagic może być używana do sterowania urządzeniami serii Azur 851 za pomocą odtwarzacza 851N.  

Odtwarzacz 851N i wzmacniacz 851A (przez aplikację StreamMagic)  

Używanie aplikacji do włączania i wyłączania odtwarzacza 851N będzie również powodować włączanie i wyłączanie wzmacniacza 851A. Aplikacja umożliwia także regulację głośności wzmacniacza 851A. Gniazdo [Out] grupy [Control Bus] odtwarzacza 851N połącz z gniazdem [In] grupy [Control Bus] odtwarzacza 851A.  

 

851A z 851N 

Uwaga: Bez używania aplikacji StreamMagic do sterowania wzmacniaczem 851A.  

Włączenie lub wyłączenie wzmacniacza 851A spowoduje również włączenie lub wyłączenie odtwarzacza 851N. Gniazdo [Out] grupy [Control Bus] wzmacniacza 851A połącz z gniazdem [In] grupy [Control Bus] odtwarzacza 851N. 

 

851A z 851N i 851C  

Włączenie lub wyłączenie odtwarzacza 851N spowoduje również włączenie lub wyłączenie wzmacniacza 851A i odtwarzacza 851C.  

W przypadku tych trzech urządzeń gniazdo [Out] grupy [Control Bus] odtwarzacza 851N połącz z gniazdem [In] grupy Control Bus wzmacniacza 851A. Następnie gniazdo [Out] grupy [Control Bus] wzmacniacza 851A połącz z gniazdem [In] grupy [Control Bus] odtwarzacza 851C. 

Uwaga: Gniazda [Out] grupy [Control Bus] odtwarzacza 851C NIE łączyć z gniazdem [In] grupy [Control Bus] odtwarzacza 851C, aby uniknąć pętli sygnałowej. 

Po połączeniu aplikacji StreamMagic z odtwarzaczem 851N należy również włączyć magistralę sterowania i w ustawieniach aplikacji dotyczących odtwarzacza wybrać opcję „Amplifier”.

Uwaga: Jeśli urządzenie z włączoną funkcją APD automatycznie wyłączy się po wybranym okresie bezczynności, spowoduje to również wyłączenie innych podłączonych urządzeń.