Przejdź do treści

Złącza na panelu tylnym

1. Przełącznik zasilania
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza 851N.  

2. Przełącznik wyboru napięcia sieciowego (wersja CU)  
Wybieranie napięcia zasilania 100 V lub 115 V.  

Uwaga: Do wyłącznego użytku przez pracowników serwisu Cambridge Audio. 

3. Gniazdo zasilania 
Po wykonaniu wszystkich połączeń ze wzmacniaczem kabel zasilania podłącz do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a następnie włącz zasilanie. 

4. Grupa USB
Gniazda tej grupy służą do podłączania znajdującej się w wyposażeniu anteny Wi-Fi (gniazdo [WiFi Dongle]) oraz dysku twardego USB, pamięci przenośnej albo opcjonalnego odbiornika Bluetooth BT100 (gniazdo [For local media]). 

Gniazda USB nie służą do podłączania urządzeń przenośnych firmy Apple; brak funkcjonalności, ładowania i innych usług. 

Klucz sprzętowy Wi-Fi jest fabrycznie zamontowany. Urządzenie będzie miało domyślnie aktywne połączenie Ethernet, jeśli zostanie wykonane, jednak w przypadku korzystania z połączenia Ethernet zaleca się usunięcie klucza sprzętowego Wi-Fi. 

Jeśli odtwarzacz 851N jest używany z siecią Wi-Fi, to należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w zasięgu routera bezprzewodowego.  

Ważna uwaga: Nie podłączać ani nie odłączaj klucza sprzętowego Wi-Fi, gdy urządzenie jest włączone. 

5. [Ethernet]
Gniazdo służy do podłączania odtwarzacza 851N bezpośrednio do routera. 

6. Wejścia cyfrowe (D1, D2, D3 i D4) 
Wejścia cyfrowe TOSLINK (optyczne) i S/P DIF (koncentryczne).  

Koncentryczne – używać wysokiej jakości cyfrowego kabla CINCH o impedancji 75 omów (różni się od analogowego kabla gramofonowego audio). To wejście jest odpowiednie dla sygnału o parametrach 16-24 bity i częstotliwości próbkowania do 192 kHz. 

Optyczne – stosować wysokiej jakości światłowodowy kabel TOSLINK, zaprojektowany specjalnie do zastosowań audio. To wejście jest odpowiednie dla sygnału o parametrach 16-24 bity i częstotliwości próbkowania do 96 kHz (połączenie TOSLINK nie jest zalecane dla częstotliwości próbkowania 192 kHz).  

Uwaga: W celu uzyskania najlepszego działania systemu zalecamy używanie tylko wysokiej jakości kabli firmy Cambridge Audio. Zapewni to taki poziom odsłuchu, jaki został przez nas zaprojektowany. Zapytaj swojego sprzedawcę o szczegóły.  

7. Wyjścia cyfrowe 
Wyjścia cyfrowe TOSLINK (optyczne) i S/P DIF (koncentryczne).  

8. Wejście audio USB
Gniazdo USB typu B umożliwiające odtwarzanie dźwięku z komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows lub Apple Mac OS X. Niektóre kompilacje Linuksa również mogą być obsługiwane, ale ze względu na otwarty charakter systemu operacyjnego Linux nie można tego zagwarantować. 

Uwagi:

  • Zawsze używać wysokiej jakości kabla USB, certyfikowanego do standardu USB Hi-Speed. Połączenia kablowe USB dłuższe niż 3 m mogą powodować niespójną jakość dźwięku. 

  • Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla do wejścia USB oraz podczas uruchamiania lub wyłączania komputera PC lub Mac zawsze redukować głośność do minimum, przełączać na inne wejście lub wyłączać odtwarzacz 851N. 

  • Nie zaleca się używania koncentratorów USB dla tego wejścia. 

9. Interfejs RS232C 
Interfejs RS232C umożliwia zewnętrzne sterowanie szeregowe odtwarzaczem 851N w niestandardowych aplikacjach instalacyjnych, a także do użytku przez personel serwisowy Cambridge Audio do aktualizacji oprogramowania. 

10. [IR In]
Gniazdo umożliwia odbieranie w podczerwieni modulowanych poleceń z przemiennika podczerwieni lub niestandardowych systemów instalacji. 

Polecenia odbierane gniazdem [IR In] nie są wyprowadzane magistralą sterowania (gniazdem [Out] grupy Control Bus). 

Uwaga: Gniazdo [IR In] nie zapewnia zasilania, więc każde urządzenie podłączone do tego wejścia musi mieć własne źródło zasilania. 

11. Control Bus 
Gniazda [In] i [Out] grupy Control Bus to gniazda CINCH używane do wysyłania i odbierania poleceń o zasilaniu i zmianach głośności z innych podłączonych produktów serii 851. Więcej informacji w sekcji „Magistrala sterująca”. 

12. AES/EBU Zrównoważony  

In – Dla źródeł z symetrycznym (AES/EBU) wyjściem cyfrowym. To wejście jest odpowiednie dla sygnału o parametrach 16-24 bity i częstotliwości próbkowania do 192 kHz.  

Wyjście – dla urządzeń zewnętrznych wyposażonych w stałe wejście cyfrowe (AES/EBU). 

13. Grupa [Line Output]
Wyjście liniowe (stałe lub zmienne) używane do wyprowadzania sygnału do innego wzmacniacza lub urządzenia rejestrującego. 

14. Grupa [Balanced Audio Output]
Gniazda służą do wykonywania połączeń kablami XLR. Połączenie symetryczne jest opcją wyższej jakości, eliminującą szumy i zakłócenia kablowe w przypadku współpracy z innymi urządzeniami obsługującymi tę funkcję.  

Uwaga: Układ bolców złączy XLR jest następujący: Bolec 1: Masa, Bolec 2: Sygnał (zgodny w fazie) i Bolec 3: Przeciwfaza (faza odwrócona)