Przejdź do treści

Łączenie z siecią Wi-Fi

Ważna uwaga: Niezwykle ważne jest, aby odtwarzacz 851N był podłączony do sieci tak często, jak to możliwe. Dzięki temu urządzenie będzie regularnie aktualizowane w celu spełnienia podstawowych protokołów bezpieczeństwa, kompatybilności z innymi firmami i najnowszych wymagań oprogramowania.  

Brak utrzymywania urządzenia za pomocą regularnych aktualizacji oprogramowania układowego dostarczanych przez Cambridge Audio spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt i prawdopodobnie spowoduje poważne problemy z urządzeniem. Należy się starać, aby urządzenie było zawsze zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania układowego. Informacje na temat najnowszej wersji oprogramowania układowego dla odtwarzacza 851N można znaleźć tutaj

Uwaga: Odtwarzacz 851N nie jest kompatybilny z sieciami portali przechwytujących. Odtwarzacz 851N działa tylko w paśmie WiFi 2,4 GHz. Jeśli to możliwe, należy unikać używania urządzeń typu PowerLine, wzmacniaczy sygnału Wi-Fi lub przedłużaczy sygnałowych, ponieważ mogą one zakłócać niezawodność połączenia sieciowego. 

 

Podłączenie do sieci przewodowej

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i kablem ethernetowym (skrętka 5-żyłowa) wykonaj połączenie między odtwarzaczem 851N i routerem.  

2. Odtwarzacz 851N będzie teraz automatycznie łączyć się z siecią. 

 

Podłączenie do sieci bezprzewodowej 

Ważna uwaga: Nie podłączaj/odłączaj klucza bezprzewodowego, gdy urządzenie jest włączone. 

1. Upewnij się, że odtwarzacz 851N znajduje się w zasięgu routera bezprzewodowego, a następnie włącz urządzenie. 

2. W urządzeniu z systemem iOS przejdź do ustawień Wi-Fi i w sekcji „SKONFIGURUJ NOWY GŁOŚNIK AIRPLAY” wybierz opcję „851N”. Alternatywnie (lub jeśli używasz systemu Android), po wyświetleniu komunikatu na wyświetlaczu na panelu przednim podłącz odtwarzacz 851N do wybranej sieci Wi-Fi. Wybierz sieć Wi-Fi, a następnie wprowadź hasło. 

3. Po nawiązaniu połączenia, aby ukończyć konfigurację urządzenia, pobierz aplikację StreamMagic ze sklepu Apple App lub Google Play

Uwaga: W hasłach sieci Wi-Fi rozróżniane są wielkie i małe litery. 

 

Wprowadzanie znaków 

To typowa procedura w przypadku: 

  • Wpisywaniu hasła sieci WI-Fi 

  • Przeszukiwania stacji radiowych i zawartości serwerów UPnP. 

  • Redagowania nazw w odtwarzaczu 851N oraz nazw wejść cyfrowych. 

 

Aby wprowadzić tekst: 

1. Kołem na panelu przednim wybierać znaki. 

2. Za pomocą pilota zdalnego sterowania nawigować po ustawieniach pionowo i poziomo. 

3. Na panelu przednim naciśnij koder lub lub na pilocie zdalnego sterowania przycisk [Enter], aby wybrać podświetlony znak. 

Usuwa ostatnio wybranego znaku. Odpowiednik przycisku na panelu przednim lub pilocie. 

Anulowanie procedury wprowadzania tekstu. 

Zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.