Przejdź do treści

Rozwiązywanie problemów

Ogólne wskazówki pomocy:

Jeśli masz problemy z podłączeniem odtwarzacza 851N do używanej sieci, to następujące kroki mogą pomóc rozwiązać problem:

 • Sprawdź, czy komputer może uzyskiwać dostęp do Internetu (np. przeglądać strony internetowe) używając tej samej sieci. 

 • Sprawdź, czy serwer DHCP jest dostępny lub czy w odtwarzaczu 851N skonfigurowano statyczny adres IP. Statyczny adres IP w odtwarzaczu 851N możesz skonfigurować za pomocą menu: Ustawienia > Konfiguracja sieci > Edytuj konfigurację , a następnie parametrowi Auto (DHCP) dobierz wartość No. Jednakże DHCP jest zalecaną metodą. 

 • Sprawdź, jeśli to możliwe, czy w routerze jest włączony protokół UPnP. 

 • Sprawdź, czy zapora sieciowa nie blokuje żadnych portów wychodzących. Jako minimum, radio wymaga dostępu do portów UDP i TCP 80, 554, 1775, 5000, 6000 i 7070. 

 • Sprawdź, czy punkt dostępu nie ogranicza połączeń z określonymi adresami MAC. Adres MAC radia można wyświetlić za pomocą menu: Ustawienia > Konfiguracja sieci > Wyświetl konfigurację > Adres MAC

 • Jeśli sieć WiFi jest zabezpieczona hasłem, to sprawdź, czy w odtwarzaczu 851N wprowadzono poprawny login lub hasło. Pamiętaj, że w przypadku loginów w formacie tekstowym wielkość liter ma znaczenie. Jeśli podczas próby połączenia z zaszyfrowaną siecią odtwarzacz 851N wyświetla komunikat: „Błąd sieci bezprzewodowej”, po którym następuje 5-cyfrowy numer, to upewnij się, że wpisujesz poprawne hasło sieciowe. Jeśli problem będzie się powtarzał, to może być konieczne sprawdzenie konfiguracji sieci. 

 • Sprawdź, czy klucz sprzętowy Wi-Fi jest prawidłowo podłączony do urządzenia i do właściwego portu USB, oznaczonego jako Wi-Fi Dongle

 • Sprawdź siłę sygnału urządzenia Wi-Fi. Możesz to zrobić, naciskając i przytrzymując przycisk panelu przedniego . Jeśli poziom sygnału jest niski, spróbuj podłączyć odtwarzacz 851N bezpośrednio do routera za pomocą kabla Ethernet. 

 • Jeśli żaden z powyższych kroków nie zadziała, uruchom ponownie i/lub przywróć ustawienia fabryczne routera. 

 

Jeśli odtwarzacz 851N może pomyślnie połączyć się z siecią, ale nie może odtwarzać określonych stacji StreamMagic, może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn: 

 • Stacja w danym momencie nie nadaje swojego programu (pamiętaj, że może znajdować się w innej strefie czasowej). 

 • Stacja osiągnęła maksymalną dozwoloną liczbę jednoczesnych słuchaczy. 

 • Stacja całkowicie zakończyła swoją działalność. 

 • Łącze w naszej bazie danych jest po prostu nieaktualne. 

 • Połączenie internetowe między serwerem (często znajdującym się w innym kraju) i urządzeniem jest zbyt wolne. 

 • Spróbuj użyć komputera, aby odtwarzać strumień za pośrednictwem strony internetowej nadawcy. 

 

Jeśli masz problemy z odtwarzaniem z pomocą protokołu UPnP, sprawdź następujące elementy: 

 • Upewnij się, że wybrane oprogramowanie serwera UPnP obsługuje typ pliku, który próbujesz odtwarzać. Niektóre serwery nie obsługują np. plików FLAC. 

 • Odtwarzacz 851N odtwarza pliki wyłącznie bez zabezpieczenia DRM. Pliki z zabezpieczeniem DRM nie mogą być odtwarzane przez odtwarzacz 851N. Niektóre serwery, przed wysłaniem zawartości do odtwarzacza 851N, mogą obsługiwać autoryzację i dekodowanie Microsoft Playsforsure, ale prawidłowość takiej operacji nie jest gwarantowana, ponieważ jest to wyłącznie funkcja serwera. 

 • Jeśli chcesz odtwarzać 24-bitowy plik WAV lub FLAC, to zwykle, z powodu konieczności zapewnienia odpowiedniej przepustowości, do bezproblemowego odtwarzania potrzebne jest przewodowe połączenie Ethernet. 

 • Sprawdź, czy odtwarzacz 851N jest w stanie odtwarzać typ pliku, do którego próbujesz uzyskać dostęp. Obecnie można odtwarzać formaty WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC i WAV. Odtwarzacz 851N nie obsługuje formatów ALAC, WMA Pro, bezstratnych WMA, RAW, AU oraz innych typów plików, o których nie wspomniano. 

 

Jeśli masz problemy z odtwarzaniem zawartości pamięci USB, sprawdź następujące elementy:

 • Sprawdź, czy odtwarzacz 851N jest w stanie odtwarzać typ pliku, do którego próbujesz uzyskać dostęp. ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x64), WMA, MP3, MPEG-4, AAC, AAC-HE, AAC+ i OGG.  

 • Odtwarzacz 851N nie obsługuje formatów WMA Pro, bezstratnych WMA, RAW, AU oraz innych typów plików, o których nie wspomniano. 

 • Z nośników USB odtwarzacz 851N jest w stanie odtwarzać wyłącznie pliki bez zabezpieczenia DRM. Pliki z zabezpieczeniem DRM nie mogą być odtwarzane. 

 • Sprawdź, czy urządzenie, przy zasilaniu z portu USB, nie wymaga prądu o wartości wyższej niż 1A. 

 • Sprawdź, czy urządzenie jest sformatowane na system plików FAT32 lub NTFS. 

 • Sposób organizacji nośników USB wpływa na rozmiar wewnętrznej bazy danych, którą model 851N musi dynamicznie budować podczas przeglądania zawartości. Wskazane jest tworzenie katalogów dla artystów, w których dla każdego albumu należy tworzyć podkatalogi, zawierają utwory z tego albumu. Biblioteki z tysiącami ścieżek w jednym folderze stopniowo spowalniają przeglądanie multimediów przez drukarkę 851N.