Przejdź do treści
DacMagic 200m

1. Unbalanced Output – niesymetryczne wyjście audio do podłączania niesymetrycznych kabli CINCH.

2. Balanced Output – symetryczne wyjścia audio do podłączania symetrycznych kabli XLR. Do wykonywania dłuższych połączeń, gdy konwerter DacMagic 200M znajduje się w dużej odległości od wzmacniacza.

3. Wejścia cyfrowe D1 i D2 – konwerter DacMagic 200M posiada dwa wejścia cyfrowe umożliwiające podłączanie wielu różnych źródeł z cyfrowym wyjściem koncentrycznym S/P DIF lub optycznym TOSLINK.

4. USB Audio In – gniazdo do podłączania komputerów klasy PC lub Mac w celu odtwarzania dźwięku w formacie USB 2.0. Należy pamiętać, że w przypadku używania urządzeń z systemem Windows konieczne jest zainstalowanie sterownika USB Audio firmy Cambridge Audio.

5. Ground/Lift Switch – w przypadku połączenia z komputerem PC przez port USB i gdy przełącznik znajduje się w pozycji [Gnd], konwerter DacMagic 200M będzie uziemiony przez złącze USB. Wybranie pozycji [Lift] uziemi urządzenie poprzez sieć wewnętrzną w celu zredukowania przydźwięku sieciowego w przypadku występowania pętli uziemienia.

6. Antena Bluetooth – do bezprzewodowej transmisji dźwięku przez system Bluetooth z większości telefonów, tabletów i laptopów.

7. Gniazdo [12V DC 2A] gniazdo do podłączania zasilacza – Uwaga: Używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z konwerterem