Przejdź do treści

Odtwarzacz DacMagic posiada trzy różne funkcje filtra cyfrowego: FAST, SLOW i SHORT DELAY. Wszystkie trzy filtry to wysoce wyrafinowane audiofilskie topologie, zoptymalizowane specjalnie pod kątem odtwarzania dźwięku. Naszym zdaniem filtry te oferują doskonałą jakość dźwięku, ale różnią się subtelnie optymalizacją, dlatego udostępniliśmy wszystkie trzy.

Uwaga: Dla jasności, wszystkie wykresy pokazują teoretyczną reakcję samego filtra cyfrowego, z wyłączeniem filtrowania analogowego na wyjściu konwertera analogowo-cyfrowego lub filtra antyaliasingowego, zastosowanego podczas rejestrowania i/lub masteringu źródła cyfrowego.

Filtr FAST

fast-phase

Filtr FAST (faza liniowa) jest wysoko cenionym filtrem audio oferującym niskie tętnienia zarówno w paśmie przepustowym, jak i zaporowym oraz tak zwane stałe opóźnienie grupowe. Stałe opóźnienie grupowe oznacza, że przechodzące przez filtr sygnały audio wszystkich częstotliwości są zawsze opóźnione o tę samą wartość. Cały dźwięk wyjściowy jest zatem w pełni spójny w czasie.

Kompromis w tym rodzaju filtra polega na tym, że jego odpowiedź impulsowa będzie wykazywać pewną wstępną oscylacyjną tłumioną reakcję na impuls sygnału. Innymi słowy, po wzbudzeniu impulsem teoretycznym, na wyjściu występuje niewielkie oscylacyjna tłumiona reakcja na impuls sygnału przed, jak i po impulsie (choć dobrze wytłumiona).

fast-phase2

Filtr SLOW

short-phase

Nasz filtr SLOW ma fazę liniową i jest kompromisem między spadkiem wzmocnienia bardzo wysokich częstotliwości i zminimalizowanym poziomem oscylacyjnej tłumionej reakcji na impuls sygnału przed i po impulsie. Tłumienie pasma zaporowego jest mniejsze niż w przypadku innych typów filtra, ale nie ma przesunięcia fazowego, a odpowiedź impulsowa jest najczystsza.

short-phase2

Filtr SHORT DELAY

slow-phase

Filtr Short Delay (faza minimalna) to kolejny wysoko ceniony filtr audio, który oferuje jeszcze mniejsze tętnienia w pasmach przepustowym i zaporowym. W przeciwieństwie do filtra Linear Phase opóźnienie grupowe nie jest stałe; jednak przesunięcie fazowe jest niewielkie, a szczególną zaletą tego filtra jest to, że odpowiedź impulsowa nie wykazuje wstępnej oscylacyjnej tłumionej reakcji na impuls sygnału.

slow-phase2

Zachęcamy do eksperymentowania z filtrami, aby określić, który dźwięk najlepiej przemawia do uszu słuchacza i do korzystania ze sprzętu źródłowego lub materiału programowego. Odtwarzacz DacMagic 200M zapamiętuje wybrany typ filtra i przywołuje go po włączeniu zasilania.

Uwaga: podczas odtwarzania plików MQA wybór typu filtra jest wyłączony.