Przejdź do treści

Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb standby po 20 minutach bezczynności. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy postępować według poniższych instrukcji.

Ważna uwaga: przed dokonywaniem zmian w ustawieniach funkcji APD należy się upewnić, że urządzenie DacMagic 200M jest w trybie czuwania.

apd function

WYŁĄCZANIE APD - Nacisnąć i przytrzymać pokrętło regulacji głośności przez 5 sekund i odczekać na dwukrotne mignięcie diod wejścia.

WŁĄCZANIE APD - Nacisnąć i przytrzymać pokrętło regulacji głośności przez 10 sekund i odczekać na pięciokrotne mignięcie diod wejścia.