Przejdź do treści

Dzięki tej instrukcji instalacja i użytkowanie tego produktu powinny być tak proste, jak to tylko możliwe. Uważnie sprawdziliśmy wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji przed jej wydrukowaniem, niemniej polityka Cambridge Audio polega na ciągłym poszukiwaniu udoskonaleń naszych produktów i dlatego zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w naszych urządzeniach oraz ich specyfikacjach bez konieczności uprzedzania o tym klientów.

Dokument tej zawiera informacje będące własnością firmy Cambridge Audio, chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się mechanicznego, elektronicznego, bądź za pomocą jakichkolwiek innych środków kopiowania jakiejkolwiek części tej instrukcji bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody producenta. Wszystkie zastrzeżone znaki handlowe i towarowe są własnością ich posiadaczy.

Nazwa i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi stanowiącymi własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie takich znaków przez Audio Partnership Plc jest oparte na licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich, odpowiednich, właścicieli.

MQA oraz logo Sound Wave Device są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy MQA Limited © 2016.

© Copyright Cambridge Audio Ltd .

Należy pamiętać o zarejestrowaniu produktu firmy Cambridge Audio na stronie:
WWW.CAMBRIDGEAUDIO.COM/REGISTER
By otrzymać informacje o przyszłych produktach, aktualizacjach oprogramowania i ekskluzywnych ofertach.

Na stronie pomocy pod adresem http://techsupport.cambridgeaudio.com można znaleźć informacje na temat nowych funkcji i formatów audio, porady dotyczące zgodności z innymi produktami, a także najnowszą wersję niniejszej instrukcji.