Przejdź do treści

Ustawienia zaawansowane

WAŻNA UWAGA: Przed dokonywaniem zmian jakichkolwiek ustawień należy się upewnić, że urządzenie DacMagic 200M jest w trybie czuwania.

Przywrócenie ustawień fabrycznych: wszystkie ustawienia zapisane przez użytkownika (tryb wejścia, wyjścia i głośność) zostaną usunięte i zastąpione przez domyślne ustawienia urządzenia.
 

press source filter

Należy jednocześnie na krótko nacisnąć przyciski Źródło i Filtr. Wszystkie diody LED włączą się jedna po drugiej w ustalonej kolejności.

 

volume filter pressed

Stały/zmienny tryb wyjścia można przełączać, przyciskając jednocześnie pokrętło Głośności i przycisk Filtr:

Wyjście RCA/XLR ustawione w trybie stałym – dioda MQA/DSD włącza się na 5 sek. 

Wyjście RCA/XLR ustawione w trybie zmiennym – dioda LED 176.4/768 włącza się na 5 sek.

Uwaga: wyjście słuchawkowe jest zawsze zmienne.

Sprawdzenie wersji OPROGRAMOWANIA MCU: najpierw dwukrotnie nacisnąć przycisk Źródło, po czym dwukrotnie nacisnąć przycisk Filtr.

Na przykład: jeśli wersja MCU to V2.1, dioda na panelu przednim powinna świecić następująco:

Dioda MQA LED – miga 2 razy

Dioda 44.1k – miga 1 raz