Przejdź do treści

Elementy na panelu przednim

front panel

1. Tryb czuwania/Włączone

2. Źródło
Przyciśnij, aby wybrać pomiędzy USB, wejściem cyfrowym 1 lub 2 oraz Bluetooth. Zapalenie diody LED wskazuje na wybranie odpowiadającego jej źródła.

3. Cyfrowa regulacja głośności

4. Filtr
Przyciśnij, aby wybrać jeden z trzech różnych trybów filtru: Fast (szybko), Slow (wolno), Short Delay (krótkie opóźnienie) – więcej informacji podano w dalszej części. Zapalenie diody LED wskazuje na wybranie odpowiadającego jej filtru.

5. Częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego
Jeżeli obecny jest wejściowy sygnał cyfrowy, odpowiednia dioda LED zapali się, wskazując częstotliwość próbkowania wejściowego sygnału cyfrowego. MQA ma następujące warianty: kolor zielony oznacza MQA, niebieski oznacza MQA studio. Kolor różowy wskazuje, że urządzenie odtwarza plik lub strumień MQA. Dioda DSD świeci, gdy wykryte zostaną natywne strumienie DSD lub DoP. 

6. Połączenie słuchawek