Przejdź do treści

MQA to nagradzana brytyjska technologia zapewniająca odtwarzanie dźwięku zgodnego z oryginalnym nagraniem. Oryginalny plik MQA jest w pełni autoryzowany, a mały rozmiar umożliwia odtwarzanie strumieniowe lub pobieranie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie mqa.co.uk.

DAC200M stosuje technologię MQA umożliwiającą odtwarzanie plików audio MQA oraz odtwarzanie strumieniowe z zachowaniem jakości oryginalnie nagranego dźwięku.

Dioda MQA LED świeci na zielono lub niebiesko, wskazując, że urządzenie dekoduje i odtwarza plik lub strumień MQA oraz zaznacza pochodzenie, aby zapewnić identyczność dźwięku z materiałem źródłowym. Świeci ona na niebiesko, wskazując, że odtwarzany jest plik MQA Studio, który został zatwierdzony przed studio artysty/producenta lub zweryfikowany przez właściciela praw autorskich.

MQA led

Dioda MQA LED świeci na różowo, wskazując, że urządzenie odtwarza plik lub strumień MQA. Zapewnia to ostateczne rozpakowanie pliku MQA.