Hoppa till huvudinnehåll

Anslutning

ANVÄNDA NAKNA KABLAR

Förbered högtalarkablarna för anslutning genom att ta bort cirka 10 mm (3/8”) eller mindre av den yttre isoleringen. Mer än 10 mm kan orsaka kortslutning. Vrid trådarna tätt ihop så att det inte finns några lösa ändar. Skruva loss högtalaruttaget, sätt i högtalarkabeln, dra åt uttaget och säkra kabeln.

Obs: Alla anslutningar görs med vanlig högtalarkabel av standardtyp.

Bar tråd

ANVÄNDA BANANKONTAKTER

Vi rekommenderar att du använder banankontakter med våra enheter för att upprätta en säker anslutning och se till att det inte finns några lösa trådar som kan orsaka oönskat ljud eller störningar.

När du har tagit bort den yttre isoleringen på kabeln och vridit ledningarna enligt nedan, ansluter du dem ordentligt till dina banankontakter, tar bort dammskyddet från änden av högtalarutgången och skjuter in kontakten så långt som möjligt utan att använda överdriven kraft.

 

Banankontakter

 

Anmärkningar:

  • När du använder en banankontakt ska du se till att högtalaranslutningarna är helt åtdragna innan du sätter i kontakten.  
  • De runda dammlocken måste tas bort från högtalarterminalerna innan du kan sätta in en banankontakt i dem.

 

GRUNDLÄGGANDE ANSLUTNING

All källutrustning på "linjenivå" kan anslutas till ljudingångarna på AXR (A1 till A3).

Diagrammet nedan visar AXR100D:s grundanslutning till en CD-spelare med hjälp av den analoga ingången A1 och ett par högtalare.

Linjenivå

 

Diagrammet nedan visar den grundläggande anslutningen av AXR100D till en skivspelare via Phono-ingången.

Denna enhet har en inbyggd grammofonförstärkare (Phono Stage), så om din skivspelare inte har ett eget Phono Stage kan du ansluta skivspelaren till ingången på baksidan av enheten märkt "Phono".

Om din skivspelare har ett inbyggt Phono-steg eller om du använder en extern version bör du ansluta till någon av de andra analoga ingångarna, eftersom "Phono"-ingången kan ge en oönskad förvrängning.

Obs: Anslut inte en icke-grammofonkälla till phono-ingången.

Phono

 

Subbasutgången är för anslutning till LFE/Sub-ingången på en aktiv subbas.

Bilden nedan visar hur du ansluter AXR100D till en aktiv subbas via LFE/Sub-ingången på subbasen.

Subbas

 

ANSLUTNINGAR FÖR HÖGTALARE B

Anslutningarna för högtalare B på baksidan av förstärkaren gör det möjligt att använda en andra uppsättning högtalare (dvs. högtalare som finns i ett annat rum).

Speaker A/B-knappen på frontpanelen och fjärrkontrollen gör det möjligt att slå på och av de två högtalaruppsättningarna. Se frontpanelen eller fjärrkontrollen i denna handbok för mer information om Speaker A/B-funktionen.

Antingen A eller B, eller både A och B kan väljas för användning.

Obs: När du använder två par högtalare, ska du använda högtalare med en nominell impedans på 8 ohm vardera.

Högtalare B

 

BI-WIRE-ANSLUTNINGAR

Om dina högtalare är utrustade med två uppsättningar med kontakter går det att ansluta dem som en bi-wire-konfiguration.

Med en bi-wire-anslutning skickas bas- och diskantfrekvenserna i separata högtalarkablar, vilket ger ett tydligare, mer fokuserat ljud.

Obs:

– Högtalare A och B väljs på enhetens frontpanel för att denna typ av anslutning ska fungera.

– Ta bort bi-wire-kopplingen på högtalarutgångarna innan du ansluter. Se manualen till dina högtalare för mer information.

Bi-Wire