Hoppa till huvudinnehåll

Anslutningar på bakpanelen

Baksidespanel

 

1. DIGITALA INGÅNGAR - TOSLINK och S/P DIF koaxiala digitala ingångar.

Obs: För att få ut det bästa av ditt system rekommenderar vi att du bara använder högkvalitativa Cambridge Audio-anslutningar. Det säkerställer att ditt system låter så som vi faktiskt designade det. Fråga din återförsäljare för mer information.

2. LJUDINGÅNGAR - Dessa ingångar är lämpliga för alla källor i "linjenivå", t.ex. ljudutgångar från CD-spelare, BD/DVD-spelare etc.

3. GRAMOFONINGÅNG - Denna ingång har ett inbyggt grammofonsteg.

Skivspelare som är utrustad med pickup av Moving Magnet-typ (MM) eller Moving Coil-typ (MC) med hög uteffekt (mellan 2-6 mV effekt och 30-50 k ohm belastningsimpedans) kan användas.  

Moving Coil-typer med låg uteffekt (<1 mV och vanligtvis 10-1000 ohm belastningsimpedans) kan inte anslutas direkt utan kräver en matchande transformator eller grammofonförförstärkare.

Obs: Jordkontakterna på både skivspelaren och AXR100D bör anslutas (om möjligt) med en jordledning för lägsta brus/brummande.

P.g.a. magnetiska fält som kan orsaka störningar bör inte skivspelare placeras i närheten av apparaten. 

4. REC OUT - Anslut till inspelningsingången på en bandspelare, CD-inspelningsingång etc.

Den här utgången ger en konstant hög effekt som inte förändras med huvudenhetens volym. Av denna anledning kan AXR100D inte användas som förförstärkare och Rec Out kan inte anslutas till en subbas.

5. SUB OUT - Anslutning till ingången på en aktiv subbas.

Obs: Det finns ett 2:a ordningens lågpassfilter på 200 Hz som är anslutet till Sub Out, som filtrerar bort frekvenser över 200 Hz.

Frekvensen för de anslutna högtalarna justeras inte när Sub Out används, de kommer fortfarande att skickas hela frekvensområdet.  

6. DAB/FM-ANTENN - Antennanslutning för upptagning av radiosignaler. Se avsnittet "Anslutningar" i den här handboken.

För permanent användning rekommenderas DAB/FM-antenner för utomhusbruk.

7. SERVICEPORT - Används endast vid service. Anslut inte något här eftersom det kan leda till skador på enheten.

8. BLUETOOTH-ANTENN - Används för trådlöst strömmande Bluetooth-funktioner (A2DP/AVRCP) direkt från de flesta telefoner, läsplattor och bärbara datorer. Se bruksanvisningen i denna handbok.

9. HÖGTALARTERMINALER

Obs: När du använder en banankontakt ska du se till att högtalaranslutningarna är helt åtdragna innan du sätter i kontakten. 

Högtalarterminaler

Två uppsättningar med högtalarterminaler finns tillgängliga:

  • A (primära högtalarterminaler, övre raden)

och

  • B (sekundära omkopplingsbara högtalarterminaler, nedre raden).

Anslut kablarna från högtalaren i vänster kanal till vänster positiva och negativa terminal, och kablarna från högtalaren i höger kanal till höger positiva och negativa terminal.

Den röda terminalen är alltid den positiva utgången och den svarta terminalen är den negativa utgången.

Var noga med att se till att inga tvinnade kabeltrådar kortsluter högtalarutgångarna. Se till att högtalarterminalerna har dragits åt tillräckligt för att ge en god elektrisk anslutning. Ljudkvaliteten kan påverkas om skruvterminalerna är lösa.

Genom att använda A- och B-högtalare kan du på ett enkelt och billigt sätt skapa ett enkelt system med flera rum.

Obs: De runda dammlocken måste tas bort från högtalarterminalerna innan du kan sätta in en banankontakt i dem.

Obs: När du använder två par högtalare, ska du använda högtalare med en nominell impedans på 8 ohm.

10. VÄRMEGÅNGENS VENTILATIONSGALLER - Gör att de inre kretsarna kan kylas via värmegången. FÅR EJ BLOCKERAS.

11. SPÄNNINGSVÄLJARE - Endast för service.

12. KONTAKT FÖR NÄTKABEL - När alla anslutningar är utförda sätter du i nätkabeln i ett lämpligt eluttag och slår på enheten. Använd endast den elkabel som medföljer enheten.