Hoppa till huvudinnehåll

Frontpanelens reglage

Frontpanel

 

1. STRÖMBRYTARE - Växlar mellan Standby-läge (svagare LED) och På (starkare LED). I standby drar enheten mindre ström, och förbrukningen ligger här på mindre än 0,5 watt. Enheten kan stå i standbyläge när den inte används.

Automatisk avstängning (APD) – Du kan aktivera och inaktivera enhetens APD-inställning. Detta görs genom att använda vridreglaget för att välja alternativet "På" eller "Av" och sedan trycka på reglaget för att välja önskat alternativ.

Välj knappen "Meny" > gå till "APD-inställningar" > sätt till "På".

Produkten växlar då automatiskt över i standby-läge efter 20 minuters inaktivitet.

Obs: Kontrollera att enheten är påslagen innan förändringar i APD-funktionen utförs.  

2. HÖRLURSKONTAKT - Här kan du ansluta ett par stereohörlurar med 3,5 mm kontakt. Vi rekommenderar hörlurar med en impedans på mellan 32 och 600 ohm.

Obs: Högtalarna kommer automatiskt att tystna när ett par hörlurar ansluts.

3. SKIP/SCAN-KNAPPARNA - Skip/Scan-knapparna används när DAB/FM-enheten är vald. Dessa knappar har olika användningsområden beroende på vilket läge som är aktivt.

I förinställningsläge - Stegar upp eller ner genom de användardefinierade förinställningarna.

I autoläge - Söker efter föregående eller nästa tillgängliga station. Enheten stannar vid nästa starka signal den hittar.

I Manuellt läge - Gör att du kan stega upp eller ner i frekvensen.

Obs: När förinställningsläget är aktiverat går enheten automatiskt till den första tillgängliga förinställda stationen.

4. MODE/STORE-KNAPPEN - Används för DAB/FM-läge.

I FM: Tryck för att växla mellan lägena Preset (Förinställning), Auto och Manual (Manuell).

I DAB: Tryck för att växla mellan lägena Automatisk genomsökning, Förinställningar och Servicelista.

Följ guiden "Spara radioförinställningar" i avsnittet "Bruksanvisning" för fullständig information om att spara förinställningar. 

5. INGÅNGSKNAPPARNA (DIGITALA INGÅNGAR D1, D2, D3) - Tryck på relevant källknapp för att välja önskad ingångskälla.

Obs: Det kommer inte att höras något ljud från förstärkaren om inte rätt ingångsknapp är vald.  

6. FÖRINSTÄLLNINGSKNAPPAR - Används för DAB/FM-lägen. Förinställningsknapparna används för att välja användardefinierade förinställda stationer.

  • Om du trycker på en förinställningsknapp en gång väljs en av de första 5 förinställningarna.
  • Om du håller ner knappen väljer du de senare 5 förinställningarna.
  • Dessa förinställningar lagras separat för varje vågband, dvs. det finns 10 för FM och 10 för DAB. Tryck på DAB/FM-knappen för att växla mellan band och uppsättningar med 10 förinställningar.

Obs: Förutom dessa 10 stationer per band som är tillgängliga direkt från knapparna på frontpanelen kan ytterligare 30 förinställningar (11-40) per band också nås genom att använda Skip/Scan-knapparna för att bläddra igenom alla 40 förinställningar.

7. DISPLAY - Används för att visa information, såsom vald ingångskälla, volym och ton/balans. När FM eller DAB har valts som källa kommer radiofrekvensen eller RDS-stationens namn att visas.

Obs: När enheten är ny täcks displayen av en skyddande film. Ta bort filmen för att få en tydligare visning.

8. SPEAKER A/B-KNAPPEN - Speaker A/B-knappen växlar mellan de två uppsättningarna med högtalaruttag. Alternativen är enbart högtalare A, enbart högtalare B, högtalare A och B tillsammans, samt båda högtalaruppsättningarna avstängda.

Obs: "Speaker off" skiljer sig från ”Mute”-funktionen, eftersom utgångarna Rec Out och Hörlurar fortfarande är aktiverade.

9. MENU-knappen- Om du trycker en gång på denna visas menyposten. Om du trycker en andra gång återgår du till föregående meny. Menyalternativen är:

  • Systeminfo
  • Toninställning
  • APD-inställning
  • Fabriksåterställning
  • Uppgradera

Alternativen Diskant, Bas och Balans finns i Toninställning. När ett av dessa alternativ är valt kommer volymreglaget att justera nivån.

Om ingenting trycks på ett tag visas källan och volymreglaget återgår till att styra volymnivån.

10. INFRARÖD SENSOR - Tar emot IR-kommandon från den medföljande fjärrkontrollen. En fri siktlinje mellan fjärrkontrollen och sensorn krävs.

11. VOLYMREGLAGE - Används för att höja eller sänka ljudnivån från enhetens utgångar.

Detta styr volymen i högtalare, sub-out och hörlurar.

Obs: Det påverkar inte nivån på "Rec Out"-utgången eftersom den har en fast nivå.  

Volymreglaget kommer också att ändra nivån på bas, diskant och balans i menyalternativen.

12. AUX-INGÅNG - Den här källingången låter dig ansluta en bärbar ljudenhet, till exempel en smartphone, direkt på framsidan av enheten med en 3,5 mm stereokontakt. När enheten är ansluten aktiveras denna ingång automatiskt.