Hoppa till huvudinnehåll

Fjärrkontroll

AXR100D levereras med en fjärrkontroll som styr denna enhet och dess inbyggda radiodel. Dessutom kan knapparna med blå symboler styra en matchande AX CD-spelare.

De medföljande AAA-batterierna måste monteras innan fjärrkontrollen kan användas. 

 1. STRÖMBRYTARE - Växlar mellan standbyläge och På.
 2. MUTE - Stänger av ljudet på enheten. Tryck igen för att avbryta det tysta läget.
 3. CD (BLÅ IKONER)- Endast för att använda AXC-spelarna. Mer information finns i AX CD-enhetens bruksanvisning.
 4. SPEAKER A/B - Växlar mellan de valda högtalaranslutningarna: endast högtalare A, endast högtalare B, högtalare A och B tillsammans, eller alla högtalare avstängda.
 5. STEREO/MONO - Används endast när FM är valt. Växlar mellan FM-stereoutgång och FM-monoutgång. För stereo-FM-signaler av låg kvalitet, kan bruset vanligen minskas genom att välja mono.

Obs: Vissa FM-stationer är endast mono och att välja stereo påverkar inte dessa.

 1. MODE - Används för DAB/FM-läge. Tryck för att växla mellan lägena Preset (Förinställning), Auto och Manual (Manuell).
 2. VOLUME - Ökar eller minskar enhetens volym. Används även för att ändra inställningar för bas, diskant och balans när dessa är valda.
 3. Skip/scan - knapparna används när FM/DAB-enheten är vald.

I förinställningsläge - Stegar upp eller ner genom de användardefinierade förinställningarna.

I autoläge - Sök efter föregående eller nästa tillgängliga station med en stark signal.

I manuellt läge - Justerar frekvensen stegvis för finjustering.

 1. MENU- Den här menyn visar viss systeminformation, toninställning, APD-inställning, fabriksåterställning och uppgraderingsobjekt. Om du trycker en andra gång återgår du till föregående meny.

Använd volymknapparna för att ändra nivån på det valda alternativet.

 1. FÖRINSTÄLLNINGSKNAPPAR (1/5, 2/6, 3/7, 4/8)- Används när FM eller DAB är valt. Med dessa väljer du förinställda stationer.

För att växla till en annan station trycker du bara på Skip/Scan-knappen igen.

Om du håller ner knappen väljer du de senare 4 förinställningarna.

8 förinställningar finns tillgängliga direkt från fjärrkontrollen, ytterligare förinställningar kan väljas i förinställningsläget med hjälp av Skip/Scan-knapparna.

 1. KÄLLKNAPPAR (D1, D2, D3, A1, A2, A3/Aux, Phono, DAB/FM)- Tryck på relevant knapp för att välja önskad musikkälla.
Fjärrkontroll