Hoppa till huvudinnehåll

Menyalternativ

Genom att trycka på "Menu" -knappen på fjärrkontrollen eller enhetens frontpanel kommer du åt följande menyalternativ:

  • Systeminfo
  • Toninställning
  • APD-inställning
  • Fabriksåterställning
  • Uppgradera

 

SYSTEMINFO

Denna menypost visar några versionsnummer för AXR100D.

  • Enhetens Namn
  • MCU-version:
  • BT-version

 

TONINSTÄLLNING

Alternativen Diskant, Bas och Balans finns i Toninställning.

När ett av dessa alternativ är valt kommer volymreglaget att justera nivån. Om ingenting trycks på ett tag visas källan och volymreglaget återgår till att styra volymnivån.

 

APD-INSTÄLLNING

Vrid på vridreglaget för att välja alternativet "På" eller "Av". Tryck på vridreglaget för att välja önskat alternativ.

Med APD satt till “På” växlar produkten automatiskt över i standby-läge efter 20 minuters inaktivitet.

 

FACTORY RESET (FABRIKSÅTERSTÄLLNING)  

Tryck på vridreglaget för att välja en fabriksåterställning.

En fabriksåterställning återställer AXR till fabriksinställningarna och rensar alla lagrade förinställningar.

 

UPPGRADERA

Den här menyposten innehåller den inställningskonfiguration som visas nedan.

  • MCU-uppgradering.
  • BT-uppgradering.

Alla nya uppdateringar av den fasta programvaran i AXR100D finns på vår supportwebbplats här. För att uppgradera firmware för AXR100D följer du stegen nedan:

1) Ladda ner och kopiera den fasta programvarans .bin-fil från supportsidan ovan till en USB-enhet (kopiera till roten på enheten, inte inuti en mapp och byt inte namn på filen).

2) Sätt i USB-enheten i serviceporten på enhetens baksida.

3) Sätt i strömkabeln och slå på enheten.

4) Öppna menyn genom att trycka på menyknappen.

5) Använd volymkontrollen, gå till “Upgrade”, tryck på volymkontrollen för att öppna, sedan “MCU upgrade” eller “BT Upgrade” (beroende på typ av uppgradering), sedan “Yes”.

6) Enheten kommer då automatiskt att upptäcka filen på USB-enheten och uppdatera automatiskt. Enheten stängs sedan av. (Om meddelandet "No File” visas börjar du om med steg 1)

7) Slå på enheten.

Obs: Det rekommenderas att en fabriksåterställning görs efter att uppgraderingen har slutförts. Observera att en återställning återställer AXR till fabriksinställningarna och rensar alla lagrade förinställningar.

Viktigt!: När uppgraderingen av firmware har startat är det mycket viktigt att du inte stänger av strömmen till AXR100D + förrän åtgärden har slutförts annars kan AXR100D bli permanent skadad.

Viktigt!: Koppla inte in eller ur USB-dongeln medan enheten fortfarande uppgraderar.