Przejdź do treści

Połączenia

POŁĄCZENIA GOŁYMI PRZEWODAMI

Przygotuj przewody głośnikowe do podłączenia, usuwając około 10 mm (3/8 cala) lub mniej izolacji zewnętrznej. Więcej niż 10 mm może spowodować zwarcie. Skręć druty ciasno razem, aby nie było luźnych końcówek. Odkręć zacisk głośnikowy, włóż kabel głośnikowy, dokręć zacisk i zabezpiecz kabel.

Uwaga: Wszystkie połączenia wykonywane są za pomocą standardowego kabla głośnikowego.

Bare Wire

WTYCZKI BANANOWE

W naszych urządzeniach zalecamy stosowanie wtyczek bananowych, aby zapewnić bezpieczne połączenie i mieć pewność, że nie ma luźnych pasm przewodów, które mogłyby powodować niepożądane zakłócenia lub interferencje.

Po usunięciu zewnętrznej izolacji przewodu i skręceniu w pokazany niżej sposób starannie podłączyć je do wtyczek bananowych, zdjąć osłonę przeciwpyłową z końca zacisku głośnika i wciśnij wtyczkę tak daleko, jak to możliwe, ale bez stosowania nadmiernej siły.

 

Banana Plugs

 

Uwagi:

  • Przed włożeniem wtyczki bananowej upewnić się, że zaciski głośników są całkowicie dokręcone.  
  • Przed włożeniem wtyczek bananowych należy usunąć z zacisków okrągłe wkładki, przeznaczone do mocowania kabla głośnikowego.

 

PODSTAWOWE POŁĄCZENIA

Do wejść audio odtwarzacza AXR (A1 do A3) można podłączyć dowolny sprzęt źródłowy z wyjściem liniowym.

Poniższy schemat przedstawia podstawowe podłączenie odtwarzacza CD do analogowego wejścia A1 w odtwarzaczu AXR100D z zastosowaniem jednej pary głośników.

Line Level

 

Poniższy schemat pokazuje podstawowe połączenie odtwarzacza AXR z gramofonem za pośrednictwem wejścia gramofonowego.

To urządzenie ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, więc jeśli używany gramofon nie posiada własnego przedwzmacniacza, to można go podłączyć z tyłu urządzenia do wejścia oznaczonego [Phono].

Jeśli gramofon ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy lub używasz przedwzmacniacza zewnętrznego, to gramofon należy podłączyć się do dowolnego innego wejścia analogowego, ponieważ wejście [Phono] może powodować niepożądane zniekształcenia.

Uwaga: Do wejścia gramofonowego nie podłączaj innego źródła niż gramofonowe.

Phono

 

Gniazdo [Sub-Out] umożliwia połączenie z wejściem LFE/Sub aktywnego subwoofera.

Poniższy schemat pokazuje, jak odtwarzacz AXR podłączyć do aktywnego subwoofera poprzez wejście LFE/Sub w subwooferze.

Subwoofer

 

ZŁĄCZA GŁOŚNIKOWE B

Złącza głośnikowe B z tyłu wzmacniacza pozwalają na zastosowanie drugiego zestawu głośników (tj. głośników umieszczonych w innym pomieszczeniu).

Przycisk [SPEAKER A/B] na panelu przednim i [Speaker A/B] na pilocie zdalnego sterowania umożliwia włączanie i wyłączanie obydwu zestawów głośników. Zajrzyj do rozdziału „Panel przedni” lub „Pilot zdalnego sterowania” w tej instrukcji, aby uzyskać więcej informacji odnośnie działania przycisku [SPEAKER A/B].

Używać można zacisków A lub B albo zacisków A i B.

Uwaga: W przypadku używania dwóch par głośników należy używać głośników o impedancji nominalnej 8 omów każdy.

Speaker B

 

POŁĄCZENIA DWUPRZEWODOWE

Jeśli używane głośniki posiadają dwa zestawy zacisków, to możliwe jest podłączenie ich w konfiguracji dwuprzewodowej.

System dwuprzewodowy przesyła niskie i wysokie częstotliwości oddzielnymi kablami głośnikowymi, co zapewnia czystszy i bardziej skoncentrowany dźwięk.

Uwaga:

– Aby połączenie tego typu działało, na panelu przednim urządzenia należy wybrać głośniki A i B.

– Przed podłączeniem odłącz kable systemu dwuprzewodowego od zacisków głośnikowych. Więcej informacji w instrukcji obsługi głośnika.

Bi-Wire