Przejdź do treści

Łączenie z siecią Wi-Fi

Ważna uwaga: Ważna uwaga: Niezwykle ważne jest, aby CXN (V2) pozostawał podłączony do sieci internetowej tak często, jak to możliwe, za pośrednictwem Wi-Fi lub Ethernet. Dzięki temu urządzenie będzie regularnie aktualizowane w celu spełnienia podstawowych protokołów bezpieczeństwa, kompatybilności z innymi firmami i najnowszych wymagań oprogramowania.

Brak utrzymywania urządzenia za pomocą regularnych aktualizacji oprogramowania układowego dostarczanych przez Cambridge Audio spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt i prawdopodobnie spowoduje poważne problemy z urządzeniem. Należy się starać, aby urządzenie było zawsze zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania układowego. Informacje na temat najnowszej wersji oprogramowania układowego dla odtwarzacza CXN (V2) można znaleźć tutaj.

Uwaga: Odtwarzacz CXN (V2) nie jest kompatybilny z sieciami portali przechwytujących. Odtwarzacz CXN (V2) może korzystać tylko z pasma Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli to możliwe, należy unikać używania urządzeń typu PowerLine, wzmacniaczy sygnału Wi-Fi lub przedłużaczy sygnałowych, ponieważ mogą one zakłócać niezawodność połączenia sieciowego.

 

Podłączenie do sieci przewodowej

1. Połączenie między odtwarzaczem CXN V2 i routerem należy wykonać za pomocą zwykłego kabla Ethernet (skrętka 5-żyłowa).

2. Odtwarzacz CXN (V2) będzie teraz automatycznie łączyć się z siecią.

 

Podłączenie do sieci bezprzewodowej

Ważna uwaga: Nie podłączać ani nie odłączać anteny, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnij się, że odtwarzacz CXN (V2) znajduje się w zasięgu routera bezprzewodowego, a następnie włącz urządzenie.

2. Na urządzeniu z systemem iOS przejdź do ustawień Wi-Fi i w sekcji „SKONFIGURUJ NOWY GŁOŚNIK AIRPLAY” wybierz opcję „CXN v2”. Alternatywnie (lub jeśli używasz systemu Android), po wyświetleniu komunikatu na wyświetlaczu na panelu przednim podłącz odtwarzacz CXN (V2) do wybranej sieci Wi-Fi. Wybierz sieć Wi-Fi, a następnie wprowadź hasło.

3. Po nawiązaniu połączenia, aby ukończyć konfigurację urządzenia, pobierz aplikację StreamMagic ze sklepu Apple App lub Google Play.

Uwaga: W hasłach sieci Wi-Fi rozróżniane są wielkie i małe litery.

 

Wprowadzanie znaków

To typowa procedura w przypadku:

  • Wpisywaniu hasła sieci WI-Fi
  • Przeszukiwania stacji radiowych i zawartości serwerów UPnP.
  • Redagowania nazw w odtwarzaczu CXN V2 oraz nazw wejść cyfrowych.

 

 

Aby wprowadzić tekst:

1. Koderem na panelu przednim wybieraj znaki.

2. Za pomocą pilota zdalnego sterowania możesz nawigować w pionie i poziomie po ustawieniach.

3. Na panelu przednim naciśnij koder lub lub na pilocie zdalnego sterowania przycisk [Enter], aby wybrać podświetlony znak.

Usuwa ostatnio wybranego znaku.

Anulowanie procedury wprowadzania tekstu.

Zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.