Przejdź do treści

Złącza na panelu tylnym

 

1. Gniazdo zasilania
Po wykonaniu wszystkich połączeń ze wzmacniaczem kabel zasilania podłącz do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a następnie włącz zasilanie.

2. Grupa USB
Gniazda tej grupy służą do podłączania znajdującej się w wyposażeniu anteny Wi-Fi (gniazdo [WiFi Dongle]) oraz dysku twardego USB, pamięci przenośnej albo opcjonalnego odbiornika Bluetooth BT100 (gniazdo [For local media]).

Gniazda USB nie służą do podłączania urządzeń przenośnych firmy Apple; brak funkcjonalności, ładowania i innych usług.

Klucz sprzętowy Wi-Fi jest fabrycznie zamontowany. Urządzenie będzie miało domyślnie aktywne połączenie Ethernet, jeśli zostanie wykonane, jednak w przypadku korzystania z połączenia Ethernet zaleca się usunięcie klucza sprzętowego Wi-Fi.

Jeśli odtwarzacz CXN (V2) jest używany z siecią Wi-Fi, to należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w zasięgu routera bezprzewodowego.

Ważna uwaga: Nie podłączać ani nie odłączaj klucza sprzętowego Wi-Fi, gdy urządzenie jest włączone.

3. [Ethernet]
Gniazdo służy do podłączania odtwarzacza CXN (V2) bezpośrednio do routera.

4. Grupa [Digital Inputs] (gniazda [D1] i [D2])
Wejścia cyfrowe TOSLINK (optyczne) i S/P DIF (koncentryczne).

Koncentryczne – używać wysokiej jakości cyfrowego kabla CINCH o impedancji 75 omów (różni się od analogowego kabla gramofonowego audio). To wejście jest odpowiednie dla sygnału o parametrach 16-24 bity i częstotliwości próbkowania do 192 kHz.

Optyczne – stosować wysokiej jakości światłowodowy kabel TOSLINK, zaprojektowany specjalnie do zastosowań audio. To wejście jest odpowiednie dla sygnału o parametrach 16-24 bity i częstotliwości próbkowania do 96 kHz (połączenie TOSLINK nie jest zalecane dla częstotliwości próbkowania 192 kHz).

Uwaga: W celu uzyskania najlepszego działania systemu zalecamy używanie tylko wysokiej jakości kabli firmy Cambridge Audio. Zapewni to taki poziom odsłuchu, jaki został przez nas zaprojektowany. Zapytaj swojego sprzedawcę o szczegóły.

5. Grupa [Digital Outputs] (gniazda [SP DIF Co-axial] i [Toslink Optical])
Wyjścia cyfrowe TOSLINK (optyczne) i S/P DIF (koncentryczne).

6. [USB Audio In]
Gniazdo USB typu B umożliwiające odtwarzanie dźwięku z komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows lub Apple Mac OS X. Obsługiwane są również niektóre kompilacje Linuksa.

Uwagi:

  • Zawsze używać wysokiej jakości kabla USB, certyfikowanego do standardu USB Hi-Speed. Połączenia kablowe USB dłuższe niż 3 m mogą powodować niespójną jakość dźwięku.
  • Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla do wejścia USB, podczas uruchamiania lub wyłączania komputera PC lub Mac zawsze redukować głośność do minimum, przełączać na inne wejście lub wyłączać odtwarzacz CXA.
  • Nie zaleca się używania koncentratorów USB dla tego wejścia.

7. [IR In]
Gniazdo umożliwia odbieranie w podczerwieni modulowanych poleceń z przemiennika podczerwieni lub niestandardowych systemów instalacji.

Polecenia odbierane gniazdem [IR In] nie są wyprowadzane magistralą sterowania (gniazdem [Out] grupy Control Bus).

Uwaga: Gniazdo [IR In] nie zapewnia zasilania, więc każde urządzenie podłączone do tego wejścia musi mieć własne źródło zasilania.

8. Grupa [Control Bus]
Gniazda [In] i [Out] grupy Control Bus to gniazda CINCH używane do wysyłania i odbierania poleceń o zasilaniu i zmianach głośności z innych podłączonych produktów serii CX. Więcej informacji w sekcji „Magistrala sterująca”.

9. Grupa [Balanced Audio Output]
Gniazda służą do wykonywania połączeń kablami XLR. Połączenie symetryczne jest opcją wyższej jakości, eliminującą szumy i zakłócenia kablowe w przypadku współpracy z innymi urządzeniami obsługującymi tę funkcję.

Uwaga: Układ bolców złączy XLR jest następujący: Bolec 1: Masa, Bolec 2: Sygnał (zgodny w fazie) i Bolec 3: Przeciwfaza (faza odwrócona)

10. Grupa [Line Output]
Wyjście liniowe (stałe lub zmienne) używane do wyprowadzania sygnału do innego wzmacniacza lub urządzenia rejestrującego.