Skip to main content

Den här handledningen är framtagen för att göra det lättare för dig att installera och använda den här produkten. Informationen i det här dokumentet har kontrollerats noggrant och stämde vid publiceringen. Men Cambridge Audios policy förbättras kontinuerligt och därför kan utformning och specifikationer förändras utan föregående meddelande.

Det här dokumentet innehåller äganderätts- och copyright-skyddad information. Med ensamrätt. Ingen del av denna manual får återskapas i någon mekanisk eller elektronisk form eller på något annat sätt om inte skriftligt tillstånd erhållits från tillverkaren. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

Märkningen Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådan märkning av Audio Partnership Plc sker under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör sina respektive ägare.

MQA och Sound Wave Device är registrerade varumärken som tillhör MQA Limited © 2016.

© Upphovsrätt Cambridge Audio Ltd.

Kom ihåg att registrera din CA-produkt:
WWW.CAMBRIDGEAUDIO.COM/REGISTER
På så sätt får du nyheter om kommande produkter, programvaruuppdateringar och exklusiva erbjudanden.

Se supportsidan på http://techsupport.cambridgeaudio.com för information om alla nya funktioner, råd om kompatibilitet med andra produkter, ljudformat och den senaste versionen av denna bruksanvisning.