Skip to main content

DacMagic 200M har tre olika digitala filter: Snabbt, Långsamt och Kort fördröjning. Alla tre filter har mycket sofistikerade audiofil-topologier som optimerats speciellt för uppspelning av ljud. Enligt oss ger dessa filter enastående ljudkvalitet men de skiljer sig något vad gäller optimering, så därför gör vi alla tre tillgängliga för dig.

Obs! För tydlighetens skull; alla diagram visar den teoretiska responsen från det digitala filtret, exklusive all analog filtrering vid DAC-utgången eller anti-aliasing-filtret som tillämpas vid inspelning och/eller mastring av den digitala källan.

Snabbt filter

snabb-fas

Det snabba filtret (linjär fas) är ett väl ansett ljudfilter som ger liten rippeleffekt både i stopp- och passbanden, samt så kallad konstant gruppfördröjning. Konstant gruppfördröjning innebär att ljudsignaler i alla frekvenser alltid fördröjs med samma tid när de går igenom filtret. Allt ljud är därför helt sammanhängande i tid vid utgången.

Avvägningen med detta filter är att impulsresponsen ger en viss förringning. Med andra ord, när den aktiveras med en teoretisk impuls har utgången en liten amplitudringning både före och efter spik (trots dämpning).

snabb-fas2

Långsamt filter

kort-fas

Vårt långsamma filter har en linjär fas och är en kompromiss mellan en mycket högfrekvent avrullning och den lägsta ringningsnivån före/efter impuls. Stoppbandsdämpningen är mindre än för andra filtertyper, men det finns ingen fasväxling och impulsresponsen är det renaste.

kort-fas2

Kort fördröjningsfilter

långsam-fas

Filtret för kort fördröjning (minimi-fas) är ett annat väl ansett ljudfilter som erbjuder ännu lägre rippel i stopp- och passbanden. Till skillnad från det linjära fasfiltret är gruppfördröjningen inte konstant. Fasförskjutningen är låg och den särskilda fördelen med detta filter är att impulsresponsen inte ger någon förringning.

långsam-fas2

Vi uppmuntrar dig att experimentera med filtren för att se vilket som låter bäst för dig, och med just din utrustning/dina program. DacMagic 200M minns och tillämpar de valda filtertyperna vid start.

Obs: när MQA-innehåll reproduceras inaktiveras de valda filtren.