Skip to main content

Viktigt! Se till att DacMagic 200M är i Standby-läge innan du ändrar några inställningar.

Fabriksåterställning: Alla inställningar sparade av användaren (ingångs-, volym- och utgångsläge) raderas och ersätts av enhetens standardinställningar.
 

press source filter

Tryck kort på knapparna Källa och Filter. Alla LED-lampor kommer tändas i turordning, en efter en.

 

volume filter pressed

Du kan växla mellan Fast/Variabelt utläge genom att kort trycka på volymreglaget och Filterknappen samtidigt:

RCA/XLR-utgång inställd på fast läge – MQA/DSD tänds i 5 sekunder. 

RCA/XLR-utgång inställd på variabelt läge – 176,4/768 LED-lampor tänds i 5 sekunder.

Obs! Hörlursuttag är alltid variabelt.

Kontrollera version av MCU-MJUKVARA: Tryck först två gånger på Källa-knappen och sedan två gånger på Filter-knappen.

Exempel: Om MCU-versionen är V2.1 visas följande lampor på frontpanelen:

MQA-LED – Blinkar 2 gånger

44,1k-LED – Blinkar 1 gång