Skip to main content

Frontpanelens reglage

front panel

1. Standby/På

2. Källa
Tryck för att välja mellan USB, Digitala ingångar 1 och 2 och Bluetooth. Motsvarande LED kommer tändas för att visa vilken källa som valts.

3. Digital volymkontroll

4. Filter
Tryck för att välja mellan tre olika filterlägen: Snabb, långsam eller kort fördröjning, se senare avsnitt för ytterligare information. Motsvarande LED kommer tändas för att visa vilket filter som valts.

5. Inkommande samplingsfrekvens
Om det finns en inkommande digital ström tänds tillhörande LED för att ange den inkommande digitala samplingsfrekvensen. MQA har följande varianter: Grönt betyder MQA, blått betyder MQA Studio. Magenta anger att enheten återger en MQA-ström eller -fil. DSD lyser när native DSD- eller DoP-strömmar hittas. 

6. Hörlursanslutning