Skip to main content

Produkten växlar automatiskt över i standby-läge efter 20 minuters inaktivitet. Se instruktionerna nedan för att aktivera eller inaktivera denna funktion:

Viktigt! Se till att DacMagic 200M är i Standby-läge innan du utför några APD-funktioner.

apd function

APD AV – Tryck och håll ner volymreglaget i 5 sekunder och vänta tills LED-lamporna för ingång blinkar 2 gånger.

APD PÅ – Tryck och håll ner volymreglaget i 10 sekunder och vänta tills LED-lamporna för ingång blinkar 5 gånger.