Skip to main content

MQA är en prisbelönt brittisk teknik som återger ljudet från originalinspelningen. Master MQA-filen är helt autentiserad och är tillräckligt liten för att strömma eller ladda ner.

Besök mqa.co.uk för mer information.

DAC200M inkluderar MQA-teknik, som gör att du kan spela upp MQA-ljudfiler och -strömmar, vilket ger dig ljudet från originalinspelningen.

LED-lampan för MQA lyser grönt eller blått för att ange att enheten avkodar och spelar upp en MQA-ström eller -fil och anger härkomst för att säkerställa att ljudet är identiskt med källmaterialet. Den lyser blått för att ange att den spelar en MQA Studio-fil vilket antingen har godkänts av artistens/producentens studio eller har verifierats av upphovsrättsinnehavaren.

MQA led

LED-lampan för MQA lyser i magenta för att ange att enheten återger en MQA-ström eller -fil. Detta är den avslutande ljussignalen för MQA-filen.