Przejdź do treści

Połączenia na panelu tylnym

rear

1. Wejścia audio (A1-A4) - te wejścia są odpowiednie dla każdego sprzętu źródłowego z „wyjściem liniowym”, takiego jak wyjścia audio odtwarzaczy CD, urządzeń do przesyłania strumieniowego, jak Chromecast Audio (potrzebna przejściówka CINCH na JACK), itp.

2. Rec Out - te gniazda należy łączyć z wejściem nagrywarki CD, magnetofonu lub innego kompatybilnego urządzenia nagrywającego, itp.

To wyjście zapewnia stały wysoki poziom sygnału wyjściowego, który nie zmienia się w wyniku manipulacji potencjometrami BASS, TREBLE, BALANCE i VOLUME. Z tego powodu wzmacniacz AXA25 nie może być używany tylko jako przedwzmacniacz lub z subwooferem.

3. USB 5V 500mA - to złącze USB jest przeznaczone do ładowania takich urządzeń jak smartfon. Można ładować urządzenia wymagające ładowania napięciem 5V DC.

Uwaga: To nie wejście, więc nie daje możliwości odtwarzania dźwięku bezpośrednio z urządzenia.

Uwaga: Nie używaj tego portu jednocześnie do ładowania urządzenia i jako źródła dźwięku, ponieważ spowoduje to utworzenie pętli masy, która wprowadzi zakłócenia podczas odtwarzania.

4. Zaciski głośnikowe Uwaga: Przed włożeniem wtyczki bananowej upewnić się, że zaciski głośników są całkowicie dokręcone. 

terminals

Przewody z głośnika lewego kanału podłącz do plusowego i minusowego zacisku grupy [Left], a przewody z głośnika prawego kanału do plusowego i minusowego zacisku grupy [Right].

W każdym przypadku czerwony zacisk jest wyjściem plusowym, a czarny zacisk jest wyjściem minusowym.

Należy zadbać o to, aby żadne luźne druty przewodu przypadkowo nie połączyły ze sobą wyjść głośnikowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Sprawdzać, czy zaciski głośnikowe są całkowicie dokręcone, aby zapewnić dobre połączenie elektryczne. Istnieje możliwość pogorszenia jakości dźwięku, jeśli zaciski śrubowe będą luźne.

5. Power AC - po wykonaniu wszystkich połączeń kabel zasilania podłącz do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a następnie włącz urządzenie.

Należy używać tylko kabla zasilania dostarczonego z urządzeniem.