Przejdź do treści

Połączenia na panelu tylnym

Panel tylny

 

1. WEJŚCIA CYFROWE - koncentryczne wejście cyfrowe TOSLINK i optyczne wejście cyfrowe S/P DIF.

Uwaga: W celu uzyskania najlepszego działania systemu zalecamy używanie tylko wysokiej jakości kabli firmy Cambridge Audio. Zapewni to taki poziom odsłuchu, jaki został przez nas zaprojektowany. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły.

2. WEJŚCIA AUDIO - wejścia A1, A2 i A3 umożliwiają podłączenie każdego sprzętu źródłowego z „wyjściem liniowym”, takiego jak wyjścia audio odtwarzaczy CD, odtwarzaczy BD/DVD, itp.

3. MM Phono - to wejście ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy.

Można stosować gramofony wyposażone we wkładki gramofonowe z ruchomym magnesem (MM) lub ruchomą cewką (MC) (wyjście od 2 do 6 mV, impedancja obciążenia od 30 do 50 kiloomów).  

Wkładki niskonapięciowe z ruchomą cewką (poniżej 1 mV, obciążenie zazwyczaj od 10 do 1000 omów) nie mogą być podłączane bezpośrednio i wymagają stosowania dopasowania transformatorowego lub przedwzmacniacza gramofonowego).

Uwaga: Zaciski „uziemiające”, zarówno w odtwarzaczu płyt, jak i w odtwarzaczu AXR, powinny być połączone (w miarę możliwości) przewodem uziemiającym w celu zapewnienia jak najniższego szumu i przydźwięku sieciowego.

Ze względu na błądzące pola magnetyczne gramofony nie powinny znajdować się w bliskiej odległości ze względu na możliwe zakłócenia. 

4. Rec Out - gniazda tej grupy służą do podłączania wejścia magnetofonu, nagrywarki CD, itp.

To wyjście zapewnia stały wysoki poziom sygnału wyjściowego, który nie zmienia się w wyniku manipulacji potencjometrem [VOLUME]. Z tego powodu amplituner AXR100D nie może być używany tylko jako przedwzmacniacz, a do gniazd grupy [Rec Out] nie można podłączać subwoofera.

5. [Sub Out] - gniazdo służy do podłączania aktywnego subwoofera.

Uwaga: W wyjściu [Sub Out] zastosowano filtr dolnoprzepustowy 200 Hz drugiego rzędu, który odfiltruje częstotliwości powyżej 200 Hz.

W przypadku używania gniazda [Sub Out] częstotliwość podłączonych głośników nie będzie regulowana i nadal będą przenosić pełny zakres częstotliwości.  

6. ANTENA DAB/FM- Tuner połączenia antenowe do odbioru sygnałów radiowych. Patrz rozdział „Połączenia” w tej instrukcji obsługi.

Do stałego użytku zaleca się używanie anten zewnętrznych DAB/FM.

7. [Service Port] - złącze przeznaczone tylko do celów serwisowych. Nie podłączaj tutaj niczego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

8. ANTENA BLUETOOTH - używana do bezpośredniego, bezprzewodowego strumieniowania dźwięku przez Bluetooth (A2DP/AVRCP) z większości telefonów, tabletów i laptopów. Patrz rozdział „Instrukcje użytkowania” w tej instrukcji obsługi.

9. ZACISKI GŁOŚNIKOWE

Uwaga: Przed włożeniem wtyczki bananowej upewnić się, że zaciski głośników są całkowicie dokręcone. 

Loudspeaker Terminals

Dostępne są dwa zestawy zacisków głośnikowych:

  • A (główne zaciski głośnikowe, górny rząd)

i

  • B (dodatkowe przełączane zaciski głośnikowe, dolny rząd).

Przewody z głośnika lewego kanału podłącz do plusowego i minusowego zacisku grupy [Left], a przewody z głośnika prawego kanału do plusowego i minusowego zacisku grupy [Right].

W każdym przypadku czerwony zacisk jest wyjściem plusowym, a czarny zacisk jest wyjściem minusowym.

Należy zadbać o to, aby żadne luźne druciki nie zwierały wyjść głośnikowych. Sprawdzać, czy zaciski głośnikowe są odpowiednio dokręcone, aby zapewnić dobre połączenie elektryczne. Istnieje możliwość pogorszenia jakości dźwięku, jeśli zaciski śrubowe będą luźne.

Zastosowanie głośników A i B zapewnia łatwy i niedrogi sposób na stworzenie prostego systemu multi-room.

Uwaga: Przed włożeniem wtyczek bananowych z zacisków należy usunąć okrągłe wkładki, przeznaczone do mocowania kabla głośnikowego.

Uwaga: W przypadku używania dwóch par głośników należy używać głośników o impedancji nominalnej 8 omów każdy.

10. SIATKA TUNELOWEGO ODPROWADZANIA CIEPŁA - Umożliwia chłodzenie obwodów wewnętrznych przez tunel cieplny. NIE ZASŁANIAĆ.

11. Main Voltage Selector Switch- tylko do używania przez serwis.

12. Power AC - po wykonaniu wszystkich połączeń kabel zasilania podłącz do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a następnie włącz urządzenie. Należy używać tylko kabla zasilania dostarczonego z urządzeniem.