Przejdź do treści

Pilot zdalnego sterowania

Odtwarzacz AXR100D jest dostarczany z pilotem zdalnego sterowania, który obsługuje to urządzenie i jego wbudowany tuner. Ponadto przyciski z niebieskimi ikonami mogą obsługiwać kompatybilny odtwarzacz CD serii AX.

Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy włożyć dostarczone baterie typu AAA. 

 1. PRZYCISK ZASILANIA- Włączanie urządzenia i przełączanie do trybu gotowości.
 2. MUTE - przycisk służy do wyciszania dźwięku urządzenia. Naciśnij ponownie, aby anulować wyciszenie.
 3. Sekcja odtwarzacza CD (niebieskie ikony) - tylko do sterowania odtwarzaczami AXC. Więcej informacji w instrukcji obsługi odtwarzacza CD serii AX.
 4. [Speaker A/B] - przełączanie dwóch zestawów zacisków głośnikowych: tylko złącza A, tylko złącza B, złącza A i B oraz oba zestawy złącz wyłączone.
 5. [Stereo/Mono] - przycisk używany tylko po wybraniu pasma FM. Przełączanie trybu mono- i stereofonicznego w paśmie FM. W przypadku stereofonicznego sygnału FM słabej jakości wybranie trybu monofonicznego zazwyczaj redukuje zakłócenia.

Uwaga: Niektóre stacje FM są tylko monofoniczne, więc wybranie opcji stereofonicznej nic nie zmieni.

 1. [Mode] - przycisk używany w trybie DAB/FM. Przełączanie trybów dostrajania PRESET, AUTO i MANUAL.
 2. Przyciski [Vol] - zwiększanie i zmniejszanie głośności urządzenia. W ramach opcji menu zmienianie również poziomu tonów wysokich i niskich oraz balansu.
 3. Przyciski SKIP/SCAN - używane po wybraniu tunera DAB/FM.

W trybie PRESET - przeglądanie stacji, zachowanych przez użytkownika.

W trybie AUTO - wyszukiwanie poprzedniej lub następnej dostępnej stacji o silnym sygnale.

W trybie MANUAL - krokowa zmiana częstotliwości w celu precyzyjnego dostrojenia.

 1. [Menu] - wyświetla informacje o systemie, ustawieniach dźwięku i funkcji APD, przywracanie ustawień fabrycznych i aktualizacje. Drugie naciśnięcie umożliwia powrót do poprzedniego menu.

Użyj przycisków [Vol], aby zmienić ustawienie wybranej opcji.

 1. Presets ([1/5], [2/6], [3/7], [4/8]) - przyciski używane po wybraniu pasma FM lub DAB. Wybieranie stacji zaprogramowanych przez użytkownika.

Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje wywołanie stacji z pierwszej czwórki zachowanych stacji.

Przytrzymanie wciśniętego przycisku wywołuje stację z drugiej czwórki.

8 stacji jest dostępnych bezpośrednio za pomocą pilota zdalnego sterowania, a kolejne można wybierać w trybie PRESET przyciskami SKIP/SCAN.

 1. PRZYCISKI ŹRÓDŁA ([D1], [D2], [D3], [A1], [A2], [A3/Aux], [Phono], [Bluetooth], [DAB/FM]) - naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać żądane źródło dźwięku.
Pilot zdalnego sterowania