Przejdź do treści

Połączenia

Podstawowe połączenia analogowe

Ważna uwaga: Przed wykonaniem połączeń wyłączyć zasilanie.

Odtwarzacz CXN (V2) oferuje dwie opcje połączenia analogowego.

1. Złącza wyjścia liniowego (CINCH)

2. Złącza symetryczne audio (XLR)

Podstawowe połączenia cyfrowe

Odtwarzacz CXN (V2) oferuje dwie opcje połączenia cyfrowego.

Uwaga: W przypadku korzystania z któregokolwiek z wyjść cyfrowych odtwarzacza CXN (V2) sygnał cyfrowy będzie omijać konwerter cyfrowo-analogowy odtwarzacza CXN (V2) i zamiast tego będzie przetwarzany przez urządzenie podłączone do wyjścia cyfrowego, np. wzmacniacz zintegrowany CXA81.

1. Cyfrowe wyjście koncentryczne – cyfrowe połączenia koncentryczne są powszechnie używane w odtwarzaczach CD oraz wzmacniaczach i są zalecane do użytku, ponieważ mają wyższą przepustowość.

2. Wyjście optyczne TOSLINK – chociaż to wyjście ma niższą przepustowość, to połączenia optyczne TOSLINK są powszechnie używane w telewizorach, odtwarzaczach DVD i urządzeniach audiowizualnych.

 

 

Grupa [Control Bus] (gniazda magistrali sterującej)

Magistrala sterująca umożliwia sterowanie innymi urządzeniami serii CX. Patrz poniższe schematy odnośnie podłączania do odtwarzacza CXN (V2) kabla magistrali sterującej.  

Innym, dodatkowym zastosowaniem magistrali sterującej jest możliwość używania aplikacji StreamMagic. Aplikacja StreamMagic może być używana do sterowania urządzeniami serii CX za pomocą odtwarzacza CXN (V2).

Odtwarzacz CXN (V2) i wzmacniacz CXA (przez aplikację StreamMagic)

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza CXN (V2) będzie również włączać i wyłączać wzmacniacz CXA. Aplikacja umożliwia także regulację poziomu głośności wzmacniacza CXA. Gniazdo [Out] grupy [Control Bus] odtwarzacza CXN (V2) połącz z gniazdem [In] grupy [Control Bus] odtwarzacza CXA.

Wzmacniacz CXA z odtwarzaczem CXN (V2)

Uwaga: Bez używania aplikacji StreamMagic do sterowania wzmacniaczem CXA.

Włączenie lub wyłączenie wzmacniacza CXA spowoduje również włączenie lub wyłączenie odtwarzacza CXN (V2). Gniazdo [Out] grupy [Control Bus] wzmacniacza CXA połącz z gniazdem [In] grupy [Control Bus] odtwarzacza CXC (V2).

Wzmacniacz CXA z odtwarzaczem CXN (V2) i odtwarzaczem CXC

Włączenie lub wyłączenie odtwarzacza CXN spowoduje również włączenie lub wyłączenie wzmacniacza CXA i odtwarzacza CXC.

W przypadku tych trzech urządzeń gniazdo [Out] grupy [Control Bus] odtwarzacza CXN (V2) połącz z gniazdem [In] grupy [Control Bus] wzmacniacza CXA. Następnie gniazdo [Out] grupy [Control Bus] wzmacniacza CXA połącz z gniazdem [In] grupy [Control Bus] odtwarzacza CXC.

Uwaga: Gniazda [Out] grupy [Control Bus] odtwarzacza CXC NIE łączyć z gniazdem [In] grupy [Control Bus] odtwarzacza CXN (V2), aby uniknąć pętli sygnałowej.

Po połączeniu aplikacji StreamMagic z odtwarzaczem CXN (V2) należy również włączyć magistralę sterującą i w ustawieniach aplikacji dotyczących odbiornika wybrać opcję „Amplifier”.

Uwaga: Jeśli urządzenie z włączoną funkcją APD automatycznie wyłączy się po wybranym okresie bezczynności, spowoduje to również wyłączenie innych podłączonych urządzeń.