Przejdź do treści

Wbudowane usługi transmisji strumieniowej

Odtwarzacz CXN (V2) ma następujące wbudowane usługi transmisji strumieniowej:

  • Spotify Connect
  • TIDAL
  • Qobuz
  • Deezer

 

Uwaga: Ważne jest, aby urządzenie przesyłające strumieniowo dźwięk (smartfon, tablet, komputer, itp.) było przyłączone do tej samej sieci Wi-Fi co odtwarzacz sieciowy w celu zapewnienia możliwości komunikowania się urządzeń między sobą.

Spotify Connect

Używaj telefonu, tabletu lub komputera do zdalnego sterowania serwisem Spotify.

Więcej informacji na stronie connect.spotify.com.

 

TIDAL (Connect)

1. Otwórz aplikację TIDAL i wybierz wykaz odtwarzania, album, utwór, itp., który chcesz przesyłać strumieniowo do odtwarzacza.

2. W aplikacji TIDAL wybierz ikonę dźwiękowych urządzeń wyjściowych, a potem z wykazu wybierz odtwarzacz sieciowy Cambridge Audio.

3. Teraz serwis TIDAL Connect powinien przesyłać strumieniowo wybraną zawartość do odtwarzacza.

 

TIDAL (przez aplikację StreamMagic)

1. Otwórz aplikację StreamMagic i przejdź do zakładki „LIbrary”, a następnie wybierz TIDAL.

Uwaga: Upewnij się, że logujesz się na swoje konto TIDAL, gdy zostaniesz o to poproszony. Będzie to wymagane tylko w pierwszym przypadku użycia w celu połączenia konta z aplikacją StreamMagic.

2. Wybierz wykaz odtwarzania, album, utwór, itp., który chcesz przesyłać strumieniowo do odtwarzacza.

3. Teraz serwis TIDAL powinien przesyłać strumieniowo wybraną zawartość do odtwarzacza.

 

Qobuz (przez Chromecast)

1. Otwórz aplikację Qobuz i wybierz wykaz odtwarzania, album, utwór, itp., który chcesz przesyłać strumieniowo do odtwarzacza.

2. W aplikacji Qobuz wybierz ikonę Qobuz Connect, a potem z wykazu wybierz odtwarzacz sieciowy Cambridge Audio.

3. Teraz serwis Qobuz powinien przesyłać strumieniowo wybraną zawartość do odtwarzacza.

 

Qobuz (przez aplikację StreamMagic)

1. Otwórz aplikację StreamMagic i przejdź do zakładki „LIbrary”, a następnie wybierz Qobuz.

Uwaga: Upewnij się, że logujesz się na swoje konto Qobuz, gdy zostaniesz o to poproszony. Będzie to wymagane tylko w pierwszym przypadku użycia w celu połączenia konta z aplikacją StreamMagic.

2. Wybierz wykaz odtwarzania, album, utwór, itp., który chcesz przesyłać strumieniowo do odtwarzacza.

3. Teraz serwis Qobuz powinien przesyłać strumieniowo wybraną zawartość do odtwarzacza.

 

Deezer (przez aplikację Chromecast)

1. Otwórz aplikację Deezer i wybierz wykaz odtwarzania, album, utwór, itp., który chcesz przesyłać strumieniowo do odtwarzacza.

2. W aplikacji Deezer wybierz ikonę głośnika, a następnie wybierz „Google Cast”. Z wykazu wybierz swój odtwarzacz.

3. Teraz serwis Deezer powinien przesyłać strumieniowo wybraną zawartość do odtwarzacza.

 

Deezer (przez aplikację StreamMagic)

1. Otwórz aplikację StreamMagic i przejdź do zakładki „Biblioteka”, a następnie wybierz Deezer.

Uwaga: Upewnij się, że logujesz się na swoje konto Deezer, gdy zostaniesz o to poproszony. Będzie to wymagane tylko w pierwszym przypadku użycia w celu połączenia konta z aplikacją StreamMagic.

2. Wybierz wykaz odtwarzania, album, utwór, itp., który chcesz przesyłać strumieniowo do odtwarzacza.

3. Teraz serwis Deezer powinien przesyłać strumieniowo wybraną zawartość do odtwarzacza.