Przejdź do treści

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania odtwarzacza CXN (V2) powiela niektóre funkcje sterujące panelu przedniego, a także jest w stanie sterować innymi produktami serii CX. Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy włożyć dostarczone baterie typu AAA. Przyciski pilota działają w sposób opisany poniżej:

1. Przełącznik zasilania
Włączanie odtwarzacza CXN (V2) lub przełączanie do trybu gotowości.

2. Jasność
Regulacja jasności wyświetlacza odtwarzacza CXN (V2). Dostępne są dwa poziomy jasności i opcja wyłączenia podświetlenia.

Uwaga: Gdy wskaźniki wyświetlacza odtwarzacza CXN (V2) zostaną wyłączone, wybranie dowolnej funkcji spowoduje krótkotrwałe włączenie wskaźników, aby pokazać zmianę.

3. Wyciszanie
Naciśnij przycisk, aby wyciszyć lub anulować wyciszenie głośników oraz gniazda słuchawkowego.

4. MORE
Podczas odtwarzania dźwięku z biblioteki mediów ten przycisk ten umożliwia wyświetlanie opcji i oczekujących utworów.

5. [Digital In]
Przycisk jest skrótem dostępowym wejścia cyfrowego [D1].

6. RANDOM
Przycisk umożliwia odtwarzanie utworów oczekujących w przypadkowej kolejności.

7. REPEAT
Przycisk umożliwia odtwarzanie w pętli wszystkich utworów oczekujących.

8. Głośność
Regulacja poziomu głośności.

9. HOME
Przycisk wyświetla opcje menu na wyświetlaczu panelu przedniego.

10. INFO
Przełączanie wyświetlanych informacji.

11. SKIP
Przyciski umożliwiają skok do poprzedniego lub następnego utworu

12. [Enter]
Zatwierdzanie lub wybieranie.

13. Przyciski nawigacji
Nawigowanie po opcjach różnych menu.

14. RETURN
Powrót lub cofanie się.

15. PLAY/PAUSE
Przycisk służy do uruchamiania lub wstrzymywania odtwarzania bieżącego utworu.

16. Grupa [Presets]
Wywoływanie stacji zaprogramowanych w komórkach pamięci 1 – 8.