Przejdź do treści

Ustawienia

Nazwa urządzenia

Pod taką nazwą odtwarzacz będzie widoczny w aplikacji StreamMagic i w domowej sieci podczas używania takich usług, jak Spotify, Chromecast built-in i TIDAL Connect.

Nadanie odtwarzaczowi unikalnej nazwy ułatwia rozróżnianie podczas korzystania z usług transmisji strumieniowej i usług inteligentnego domu.

 

Nazwa w AirPlay

Tak będzie nazywał się odtwarzacz podczas korzystania z aplikacji AirPlay 2 lub Apple Home.

 

Tryb gotowości

Określanie typu gotowości, który będzie używany przez odtwarzacz.

Tryb gotowości sieciowej oznacza, że odtwarzaczem nadal będzie można sterować za pomocą aplikacji StreamMagic i innych usług sieciowych.

Tryb Eco oznacza, że odtwarzacz będzie zużywać mniej energii niż w trybie gotowości sieciowej, ale musi być włączony przez panel przedni lub pilotem zdalnego sterowania, zanim będzie widoczny i kontrolowany przez aplikację StreamMagic i inne usługi.

 

Automatyczne wyłączanie zasilania

Określanie, jak długo odtwarzacz będzie trwał w bezczynności zanim przejdzie do trybu gotowości.

 

Jasność ekranu

Regulacja jasności wyświetlacza odtwarzacza. Po wybraniu wartości „Off” wyświetlacz będzie wyświetlał treść przez kilka sekund, a następnie wyłączy się.

 

Klasa USB Audio

Określanie klasy USB Audio dla wejścia USB Audio.

Klasa USB Audio 1.0 (domyślna) działa z portami USB 1.1 i obsługuje format 24 bity/96 kHz.

Klasa USB Audio 2.0 wymaga portu USB 2.0 i może wspierać formaty do 32 bity/384 kHz (asynchroniczny) i DSD 128/256 dostępne przez DoP (PCM). Zależnie od używanego komputera lub laptopa może być konieczny dodatkowy sterownik.

 

Roon Ready DSD

Określanie, w jaki sposób oprogramowanie Roon będzie obsługiwać format DSD.

Użyj DoP jako wyjścia cyfrowego – Jeśli urządzenie obsługuje natywne pliki DSD w formacie DoP.

Użyj PCM jako wyjścia cyfrowego – jeśli urządzenie nie obsługuje natywnych plików DSD.

 

Magistrala sterująca

Jeśli urządzenie jest podłączone do wzmacniacza Cambridge Audio za pomocą złącza magistrali sterującej, to polecenia o zmianie głośności mogą być wysyłane bezpośrednio do wzmacniacza. Więcej informacji w w tej instrukcji, sekcja „Magistrala sterująca” w rozdziale „Połączenia”.

 

Tryb przedwzmacniacza

Po włączeniu trybu przedwzmacniacza głośność wyjścia analogowego urządzenia może być sterowana koderem, aplikacją lub pilotem zdalnego sterowania.

Więcej informacji w akapicie Najczęściej zadawane pytania.

 

Ograniczenie głośności

Określanie maksymalnej głośności, jaką będzie można ustawić takimi usługami strumieniowymi, jak AirPlay, Spotify, TIDAL Connect i Chromecast. Panel przedni, pilot zdalnego sterowania i regulatory głośności aplikacji StreamMagic są w stanie zmienić to ustawienie.

 

Wczesna aktualizacja

Wczesne aktualizacje umożliwiają otrzymanie wstępnej wersji oprogramowania układowego dla odtwarzacza CXN (V2). Aby zasubskrybować wczesne aktualizacje, wybierz opcję On, a żeby zrezygnować, wybierz opcję Off.

Uwaga: Informacje odnośnie tego, co zawiera aktualna wczesna aktualizacja dla odtwarzacza CXN (V2), można znaleźć tutaj.

 

Oprogramowanie układowe

Sprawdzanie i stosowanie nowego oprogramowania sprzętowego dostępnego dla odtwarzacza sieciowego. Dostępność nowych aktualizacji można także sprawdzić na ekranie informacyjnym. Pozostawiony w trybie gotowości sieciowej na noc, odtwarzacz sprawdzi i zastosuje wszelkie nowe aktualizacje.

Uwaga: W celu wykonywania aktualizacji oprogramowania odtwarzacz sieciowy musi być podłączony do Internetu. Zaleca się utrzymywanie połączenia sieciowego w celu zapewnienia optymalnej wydajności. Informacje na temat najnowszej wersji oprogramowania układowego dla odtwarzacza CXN (V2) można znaleźć tutaj.

 

Resetowanie

Przywracanie odtwarzaczowi ustawień fabrycznych.

Ustawienia fabryczne można przywrócić za pomocą elementów sterujących na panelu przednim lub pilotem zdalnego sterowania (Strona główna > Ustawienia > Resetowanie). Lub za pomocą opcji Ustawienia w aplikacji StreamMagic.

Uwaga: Przywrócenie odtwarzacza do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich wcześniej zapisanych ustawień sieciowych i zaprogramowanych stacji.