Przejdź do treści

Radio internetowe

99 ulubionych stacji radia internetowego można zachować w pamięci odtwarzacza, które następnie można wywoływać za pomocą aplikacji StreamMagic, elementów sterujących na panelu przednim lub pilota zdalnego sterowania.

Istnieją dwa sposoby wyszukiwania i zachowywania w pamięci stacji radiowych.

 

Aplikacja StreamMagic

Aby wyszukać stację i zachować w pamięci:

1. W aplikacji StreamMagic przejdź do zakładki Radio.

2. Użyj zakładki wyszukiwania Wyszukaj radio u góry strony lub wpisz własny adres URL, wybierając opcję „Adres URL”.

Uwaga: Upewnij się, że podany adres URL przesyła jeden z następujących obsługiwanych typów pliku: ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x64), WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+ i OGG Vorbis.

3. Po zlokalizowaniu stacji, którą chcesz zachowywać, zaznacz ją, a zostaniesz poproszony o wybranie opcji Odtwarzaj teraz lub Dodaj do pamięci.

4. Zachowaj stację w wybranej komórce pamięci pod numerem od 1-99.

5. Następnie otrzymasz potwierdzenie, że stacja została zachowana w wybranym miejscu.

 

Aby usunąć stację z pamięci (iOS):

1. W aplikacji StreamMagic przejdź do zakładki Strona główna.

2. Przewiń na dół strony, na której znajdziesz wykaz Zaprogramowane stacje i wybierz opcję EDYTUJ.

3. Aby usunąć stację z pamięci, dotknij ikonę     , a następnie opcję Usuń.

Aby usunąć stację z pamięci (Android):

1. W aplikacji StreamMagic przejdź do zakładki Strona główna.

2. Przewiń na dół strony, na której znajdziesz wykaz Zaprogramowane stacje i wybierz opcję EDYTUJ.

3. Dotknij stację, którą chcesz usunąć.

 

Elementy sterowania na panelu przednim

1. Naciśnij przycisk HOME. Koderem na panelu przednim przejdź do opcji Radio.

2. Wyszukaj stację według położenia, gatunku lub po nazwie.

3. Po zlokalizowaniu stacji, którą chcesz zachowywać, wybierz ją i włącz.

4. Podczas odtwarzania stacji naciśnij przycisk HOME i przejdź do Zaprogramowane stacje > Ustaw stację.

5. Koderem na panelu przednim wybierz numer komórki pamięci. Następnie na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się potwierdzenie.

Uwaga: Stację można również wpisać do pamięci za pomocą pilota zdalnego sterowania, przytrzymując wciśnięty przycisk numeryczny na pilocie (1-8) w czasie, gdy stacja będzie odtwarzana. Do pozostałych stacji (9-99) dostęp jest możliwy tylko za pomocą aplikacji StreamMagic.