Przejdź do treści

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z odtwarzaczem CXN (V2), to warto odwiedzić sekcję pomocy na naszej stronie internetowej:

https://supportarchive.cambridgeaudio.com/hc/en-us/sections/17786340693533-CXN-V2

Ogólne wskazówki pomocy:

Jeśli masz problemy z podłączeniem odtwarzacza CXN (V2) do używanej sieci, to następujące kroki mogą pomóc rozwiązać problem:

 • Sprawdź, czy komputer może uzyskiwać dostęp do Internetu (np. przeglądać strony internetowe) używając tej samej sieci.
 • Sprawdź, czy serwer DHCP jest dostępny lub czy w odtwarzaczu CXN (V2) skonfigurowano statyczny adres IP. Statyczny adres IP w odtwarzaczu CXN (V2) możesz skonfigurować za pomocą menu: Ustawienia > Konfiguracja sieci > Edytuj konfigurację , a następnie parametrowi Auto (DHCP) dobierz wartość No. Jednakże DHCP jest zalecaną metodą.
 • Sprawdź, jeśli to możliwe, czy w routerze jest włączony protokół UPnP.
 • Sprawdź, czy zapora sieciowa nie blokuje żadnych portów wychodzących. Jako minimum, radio wymaga dostępu do portów UDP i TCP 80, 554, 1775, 5000, 6000 i 7070.
 • Sprawdź, czy punkt dostępu nie ogranicza połączeń z określonymi adresami MAC. Adres MAC radia można wyświetlić za pomocą menu: Ustawienia > Konfiguracja sieci > Wyświetl konfigurację > Adres MAC.
 • Jeśli sieć WiFi jest zabezpieczona hasłem, to sprawdź, czy w odtwarzaczu CXN (V2) wprowadzono poprawny login lub hasło. Pamiętaj, że w przypadku loginów w formacie tekstowym wielkość liter ma znaczenie. Jeśli podczas próby połączenia z zaszyfrowaną siecią odtwarzacz CXN (V2) wyświetla komunikat: „Błąd sieci bezprzewodowej”, po którym następuje 5-cyfrowy numer, to upewnij się, że wpisujesz poprawne hasło sieciowe. Jeśli problem będzie się powtarzał, to może być konieczne sprawdzenie konfiguracji sieci.
 • Sprawdź, czy klucz sprzętowy Wi-Fi jest prawidłowo podłączony do urządzenia i do właściwego portu USB, oznaczonego jako Wi-Fi Dongle.
 • Sprawdź siłę sygnału urządzenia Wi-Fi. Możesz to zrobić, przytrzymując wciśnięty przycisk INFO    na panelu przednim. Jeśli poziom sygnału jest niski, spróbuj podłączyć odtwarzacz CXN (V2) bezpośrednio do routera za pomocą kabla Ethernet.
 • Jeśli żaden z powyższych kroków nie zadziała, uruchom ponownie i/lub przywróć ustawienia fabryczne routera.

Jeśli odtwarzacz CXN (V2) łączy się z siecią, ale nie jest w stanie odtwarzać konkretnych internetowych stacji radiowych, może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

 • Stacja w danym momencie nie nadaje swojego programu (pamiętaj, że może znajdować się w innej strefie czasowej).
 • Stacja osiągnęła maksymalną dozwoloną liczbę jednoczesnych słuchaczy.
 • Stacja całkowicie zakończyła swoją działalność.
 • Łącze w naszej bazie danych jest po prostu nieaktualne.
 • Połączenie internetowe między serwerem (często znajdującym się w innym kraju) i urządzeniem jest zbyt wolne.
 • Spróbuj użyć komputera, aby odtwarzać strumień za pośrednictwem strony internetowej nadawcy.

Jeśli masz problemy z odtwarzaniem z pomocą protokołu UPnP, sprawdź następujące elementy:

 • Upewnij się, że wybrane oprogramowanie serwera UPnP obsługuje typ pliku, który próbujesz odtwarzać. Niektóre serwery nie obsługują np. plików FLAC.
 • Odtwarzacz CXN V2 odtwarza pliki wyłącznie bez zabezpieczenia DRM. Pliki z zabezpieczeniem DRM nie mogą być odtwarzane przez odtwarzacz CXN (V2). Niektóre serwery, przed wysłaniem zawartości do odtwarzacza CXN (V2), mogą obsługiwać autoryzację i dekodowanie Microsoft Playsforsure, ale prawidłowość takiej operacji nie jest gwarantowana, ponieważ jest to wyłącznie funkcja serwera.
 • Jeśli chcesz odtwarzać 24-bitowy plik WAV lub FLAC, to zwykle, z powodu konieczności zapewnienia odpowiedniej przepustowości, do bezproblemowego odtwarzania potrzebne jest przewodowe połączenie Ethernet.
 • Sprawdź, czy odtwarzacz CXN (V2) jest w stanie odtwarzać typ pliku, do którego próbujesz uzyskać dostęp. Obecnie można odtwarzać formaty WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC i WAV. Odtwarzacz CXN (V2) nie obsługuje formatów ALAC, WMA Pro, bezstratnych WMA, RAW, AU oraz innych typów plików, o których nie wspomniano.

Jeśli masz problemy z odtwarzaniem zawartości pamięci USB, sprawdź następujące elementy:

 • Sprawdź, czy odtwarzacz CXN (V2) jest w stanie odtwarzać typ pliku, do którego próbujesz uzyskać dostęp. Obecnie można odtwarzać formaty WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC i WAV.
 • Odtwarzacz CXN (V2) nie obsługuje formatów ALAC, WMA Pro, bezstratnych WMA, RAW, AU oraz innych typów plików, o których nie wspomniano.
 • Z nośników USB CXN V2 jest w stanie odtwarzać wyłącznie pliki bez zabezpieczenia DRM. Pliki z zabezpieczeniem DRM nie mogą być odtwarzane.
 • Sprawdź, czy urządzenie, przy zasilaniu z portu USB, nie wymaga prądu o wartości wyższej niż 1A.
 • Sprawdź, czy urządzenie jest sformatowane na system plików FAT32 lub NTFS.
 • Sposób organizacji nośnika USB wpływa na rozmiar wewnętrznej bazy danych, którą odtwarzacz CXN (V2) musi dynamicznie budować podczas przeglądania zawartości. Wskazane jest tworzenie katalogów dla artystów, w których dla każdego albumu należy tworzyć podkatalogi, zawierają utwory z tego albumu. Biblioteki z tysiącami utworów przechowywanymi w pojedynczym folderze będą spowalniać przeglądanie ich zawartości przez odtwarzacz CXN (V2).