Hoppa till huvudinnehåll

ljudströmning via Bluetooth

Om du väljer detta kan CXA ta emot Bluetooth-ljud från de flesta telefoner, surfplattor och bärbara datorer.

Parkoppla

För att kunna strömma musik av hög kvalitet från din enhet måste den först parkopplas till CXA. Välj Bluetooth-källan på CXA för att gå till identifieringsläget.

Anmärkningar:

  • Din enhet kan bara parkopplas och ansluta till CXA när du har valt Bluetooth som källa. Det gör du genom att trycka på Bluetooth/USB-källknappen på frontpanelen. När Bluetooth-källan är vald lyser symbolen blått.

BT-källa
  • CXA är alltid i upptäckbart läge när det inte finns någon Bluetooth-anslutning. Identifieringsläge innebär att CXA kan parkopplas med en annan Bluetooth-enhet.

  • Den medföljande Bluetooth-antennen måste anslutas på baksidan av enheten för att aktivera Bluetooth-funktionen.

Bluetooth-antenn
 

Felsökningsguide för Bluetooth

Om du har problem med att ansluta din Bluetooth-enhet till CXA kan du prova följande felsökningssteg:

  • Kontrollera att den medföljande Bluetooth-antennen är korrekt ansluten till enhetens baksida. CXA61/81 kan inte ansluta till en Bluetooth-enhet utan att antennen är ansluten. Försök att koppla ur och sedan ansluta antennen igen.

  • Kontrollera att Bluetooth-källan har valts genom att välja Bluetooth/USB Audio-knappen på frontpanelen. När Bluetooth-källan är vald när symbolen lyser blått. När USB-källan är aktiv lyser enhetens LED orange.

  • Kontrollera att din Bluetooth-enhet är i parkopplingsläge och inte redan är ansluten till en annan Bluetooth-enhet.

  • Glöm CXA från listan över upptäckbara Bluetooth-objekt och starta parkopplingsprocessen på nytt.

  • Utför en fabriksåterställning på din CXA (se avsnittet "Fabriksåterställning" ovan).