Hoppa till huvudinnehåll

Styrbussen gör att kompatibla Cambridge-produkter kan synkroniseras när enheterna startar. Följande figurer visar hur du ansluter CXA med styrbusskabeln som medföljer.

En annan funktion som lagts till för denna kontrollbuss är användningen av appen StreamMagic. Du kan använda StreamMagic-appen för att styra CXA via CXN.

StreamMagic app (via CXN)

När du använder appen för att slå på/av CXN kommer även CXA att slås på/av. Du kan även styra CXA:s volym via appen. Anslut utgången på CXN:s styrbuss till ingången på CXA. Om du vill ha mer information kan du läsa CXN-manualen.

Styrbuss 1

 

CXA med CXC 

När du slår på/av CXA kommer även CXC att slås på/av. Anslut utgången på CXA:s styrbuss till ingången på CXC.

CXA med CXC

CXA med CXN

Obs: Utan att använda StreamMagic-appen för att styra CXA.

När du slår på/av CXA kommer även CXN att slås på/av. Anslut utgången på CXA:s styrbuss till ingången på CXN.

CXA med CXN

CXA med CXN och CXC

När du slår på/av CXA kommer även CXN och CXC att slås på/av.

Med alla tre CX-enheterna ansluter du utgången på CXN-styrbussen till ingången på CXA-styrbussen. Anslut sedan utgången på CXA-styrbussen till ingången på CXC-styrbussen.

Obs: Loopa inte tillbaka från utgången på CXC-styrbussen till ingången på CXN-styrbussen.

Styrbussen måste också aktiveras och ställas in på "Amplifier" i CXN-enhetsinställningarna i StreamMagic-appen när appen har anslutits till CXN.

CXA med CXN och CXC

Obs: CXA, CXN och CXC har alla en funktion för Automatisk avstängning (APD). Om APD är aktiverad och en av enheterna är påslagen men inaktiv stängs enheten automatiskt av efter den valda APD-tiden. Detta stänger sedan av alla andra anslutna enheter på grund av styrbuss-anslutningen.

Om du inte vill att enheterna ska försättas i standby automatiskt rekommenderar vi att du inaktiverar APD-funktionen på varje enhet.