Hoppa till huvudinnehåll
Frontpanelen på CXA

 

1. Standby/På - Växlar mellan Standby-läge (svagare LED) och På (starkare LED). Standby-läget är ett lågeffektläge (0,5 watt). Denna enhet bör lämnas i Standby-läge när den inte används.

Den här produkten har APD (Automatisk avstängning) och växlar som standard automatiskt till standby efter 20 minuters inaktivitet. Se avsnittet "Inställningsmenyn" för mer information.

2. MP3-ingång (endast CXA61) - Gör att du kan ansluta en bärbar ljudenhet, till exempel en MP3-spelare, direkt på framsidan av enheten med en 3,5 mm stereokontakt.

Obs: MP3-ingången kan endast väljas när ett uttag sätts in. Om du ansluter en enhet till uttaget väljs automatiskt MP3-ingången. När kontakten är isatt växlar du mellan A4- och MP3-ingångarna genom att trycka på A4-knappen. MP3-ingången visas som aktiv när A4 lyser orange.

3. Hörlurar - Här kan du ansluta ett par stereohörlurar med 3,5 mm kontakt. Vi rekommenderar hörlurar med en impedans på mellan 8 och 600 ohm.

Obs: Högtalare, förförstärkare och subbas tystnar automatiskt när ett par hörlurar ansluts.

4. Knappar för val av analog källa - Tryck på lämplig knapp för val av ingång för att välja önskad källa.

Anmärkningar:

  • På CXA81 växlar du mellan balanserad och obalanserad ingång genom att trycka på A1-knappen. Balanserad ingång indikeras genom att A1 lyser orange och obalanserad ingång indikeras genom att A1 lyser blått.
  • Det kommer inte att höras något ljud från förstärkaren om rätt ingångsknapp inte är vald. Om en ljudkälla är ansluten till den balanserade ingången, till exempel, se till att A1-ingångslampan lyser orange.

5. Skyddsindikator - Se avsnittet CAP5 för ytterligare information.

6. Högtalare A/B - Tryck för att bläddra igenom de högtalare som är anslutna till högtalarterminalerna på bakpanelen (högtalare A, B eller A och B). Den här funktionen kan användas för att lyssna på en extra uppsättning högtalare i ett annat rum. Se avsnittet "Anslutningar” för mer information.

7. Mute-indikator - Lampan blinkar på enhetens framsida för att visa att utgångarna är tystade.

8. Valknappar för digital källa - Tryck på lämplig ingångsknapp för att välja önskad källa.

Anmärkningar:

  • Tryck på Bluetooth/USB-knappen för att växla mellan de två ingångarna. USB-ljudet visas genom att symbolen lyser orange och Bluetooth-källan visas genom att symbolen lyser blått.
  • Det kommer inte att höras något ljud från förstärkaren om rätt ingångsknapp inte är vald. Om en ljudkälla är ansluten till USB-ingången, till exempel, se till att Bluetooth/USB-knappen lyser orange.

9. Volym - Används för att höja eller sänka ljudnivån från förstärkarens utgångar. Den här kontrollen påverkar nivån på alla utgångar.