Hoppa till huvudinnehåll

Ingen ström
• Kontrollera att AC-strömsladden är korrekt ansluten.
• Kontrollera att kontakten sitter i korrekt i vägguttaget och är påslagen.
• Kontrollera säkringen i nätanslutningen eller adaptern.

Inget ljud
• Se till att enheten inte är i standby-läge.
• Kontrollera att källenheten är ansluten ordentligt.
• Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
• Se till att den valda högtalarens A/B-lampa motsvarar högtalarterminalerna som högtalarna är anslutna till.
• Kontrollera att enheten inte är i tyst läge.
• Kontrollera att korrekt analog eller digital ingångsknapp har valts på frontpanelen. Ytterligare information finns i avsnittet "Anslutningar på frontpanelen".                  

Inget ljud i ena kanalen
• Kontrollera högtalaranslutningen.
• Kontrollera anslutningarna.

Svag bas eller diffus stereobild
• Kontrollera att högtalarkablarna inte är fasvända.

Lampan för högtalare A/B och Mute (tyst) blinkar
• Se avsnittet om skyddssystemet CAP5.

Fjärrkontrollen fungerar inte
• Kontrollera att batterierna inte är slut.
• Kontrollera att inte något är i vägen för sensorn.

Det hörs inget ljud när du ansluter en Mac/PC till USB-ljudingången
• Se till att alla steg i avsnittet "USB-ljudanslutning" i manualen har följts.
• Kontrollera att USB-ljudkällan har valts genom att trycka på Bluetooth/USB-knappen på frontpanelen. USB-ljudkällan visas genom att symbolen lyser orange.
• Se till att din PC/Mac är ansluten till USB-ingången med en USB A till B-kabel.
• Om du ansluter en PC och använder CXA i USB Audio Class 2 kontrollerar du att rätt USB-drivrutin har hämtats. Drivrutinen finns på https://casupport.cambridgeaudio.com/product/4831129-CXA6181/message/asjc3o7wl07xm1ht-Windows-Audio-USB-Class-2-Driver.
• Om du har hämtat drivrutinen Cambridge Audio USB 2.0 kontrollerar du att CXA är inställd på USB Audio Class 2 i inställningsmenyn.

Det hörs inget ljud när du anslutit en Mac/PC till USB-ljudingången
• CXA kan inte avkoda en Dolby- eller Surround-signal, så se till att ljudinställningarna på TV:n är inställda på PCM eller stereo.
• Se till att TV:n är ansluten till en av SP/DIF- eller TOSLINK-ingångarna på CXA.

Det uppstår ljudavbrott när du är ansluten till en TV via Toslink
• Se avsnittet "Anslutning" > "Ansluta en TV" i manualen.

 

För fler vanliga frågor, tekniska råd och information om hur du får ut det mesta möjliga av din CXA kan du besöka Support-avsnittet på Cambridge Audios webbplats: https://casupport.cambridgeaudio.com/product/4831129-CXA6181