Hoppa till huvudinnehåll

Den här handledningen är framtagen för att göra det lättare för dig att installera och använda den här produkten. Informationen i det här dokumentet har kontrollerats noggrant och stämde vid publiceringen. Men Cambridge Audios policy förbättras kontinuerligt och därför kan utformning och specifikationer förändras utan föregående meddelande.

Det här dokumentet innehåller äganderätts- och copyright-skyddad information. Med ensamrätt. Ingen del av denna manual får återskapas i någon mekanisk eller elektronisk form eller på något annat sätt om inte skriftligt tillstånd erhållits från tillverkaren. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

Märkningen Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådan märkning av Audio Partnership Plc sker under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, och som är registrerat i USA och andra länder, använt med tillstånd. aptX är ett varumärke som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd., registrerat i USA och andra länder, använt med tillstånd.

Qualcomm aptX är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd.

© Copyright Cambridge Audio Ltd

För att få information om kommande produkter, programvaruuppdateringar och exklusiva erbjudanden ska du komma ihåg att registrera din produkt på https://www.cambridgeaudio.com/register